Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

INTER EXPRESS LOGISTICS ผู้ส่งวัคซีนไฟเซอร์

INTER EXPRESS LOGISTICS ผู้ส่งวัคซีนไฟเซอร์

วัคซีน mRNA ชนิดแรกที่มาถึงประเทศไทย ก็คือวัคซีน ไฟเซอร์ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ ประชาชนคนไทยเฝ้ารอคอยมาโดยตลอด ซึ่งเกิดคำถามขึ้นว่า แล้ววัคซีนไฟเซอร์ ใครเป็นผู้ขนส่ง ?

ประเทศไทยได้รับวัคซีน “ไฟเซอร์” (Pfizer BioNtech) จำนวน 1,500,000 โดส ในครั้งแรก อาจมีหลายคนสงสัยว่า ใครเป็นผู้กระจายวัคซีนนี้ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพราะวัคซีน “ไฟเซอร์” (Pfizer BioNtech) มีข้อกำหนดในการจัดเก็บและการขนส่งที่มีรายละเอียดมากมาย เช่น เรื่องการควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ในการใช้ขนส่ง เป็นต้น และเพราะวัคซีน mRNA ค่อนข้างอ่อนไหวง่าย ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีพออาจทำให้วัคซีนหมดประสิทธิภาพได้ บริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS ร่วมกับ ZUELLIG PHARMA THAILAND ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล โดยทาง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เป็นผู้มอบหมายให้รับหน้าที่ในการขนส่งวัคซีนครั้งนี้

รู้ไหม INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นผู้ส่งวัคซีนไฟเซอร์

INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งยาและเวชภัณฑ์มาอย่างยาวนานหลายทศวรรษ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิทั้งแบบแช่เย็น และแช่แข็ง มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศไทยครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานในทุกเส้นทาง ทำให้เกิดเป็น Network ที่แข็งแรง และทำงานประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เราสามารถจัดส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ได้ในวันถัดไป โดยจัดส่งได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ไม่มีพื้นที่ยกเว้น และระบบการจัดการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลอย่าง GSDP (Good Storage and Distribution Practices) ที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) อีกทั้งยังได้รับการไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายยาในตลาดอย่างมากมาย ทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS ได้รับหน้าที่ในการขนส่งวัคซีน “ไฟเซอร์” (Pfizer BioNtech) เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ


ไฟเซอร์ควบคุมคุณภาพการขนส่งได้อย่างไร?

วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนเทคโนโลยี mRNA ซึ่งจัดป็นสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ โดยบริษัท Pfizer BioNTech ให้ความสำคัญในการขนส่ง และกระจายวัคซีนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เรื่องการควบคุมคุณภาพในการขนส่ง การจัดหาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม (Packaging) และการจัดเก็บวัคซีนเมื่อเดินทางถึงจุดกระจายปลายทาง  

โดยวัคซีนหลักชนิดอื่น ๆ ในประเทศไทย สามารถจัดเก็บได้ในตู้เย็นที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา ที่เป็นไปตามมาตรฐานของทางโรงพยาบาลแต่สำหรับวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็นวัคซีนประเภท mRNA เป็นเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ลงลึกระดับโมเลกุล ซึ่งมีข้อดีมากมาย อาทิเช่น ใช้เวลาในการผลิตน้อย ผลิตได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถปรับปรุงวัคซีนเพื่อรองรับการกลายพันธุ์ แต่ข้อเสียของวัคซีนชนิดนี้ก็คือต้องเก็บรักษาวัคซีนในอุณหภูมิติดลบ ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นต้องต่ำถึง -70 องศาเซลเซียส ถึงจะช่วยป้องกันไม่ให้วัคซีนเสื่อมสลายนั่นเอง

วัคซีนไฟเซอร์จะควบคุมอุณหภูมิได้อย่างไร ?

1. กล่องควบคุมอุณหภูมิ

ZUELLIG PHARMA THAILAND ใช้กล่องควบคุมอุณหภูมิชนิดพิเศษที่สามารถเก็บอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วงที่กำหนดที่ -70 องศาเซลเซียส ( +/- ไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส )

2. การตรวจสอบสถานะสินค้า และอุณหภูมิ

มีการตรวจสอบติดตามสถานะสินค้า และอุณหภูมิตลอดระยะเวลาในการจัดส่ง แบบ real-time เมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิไม่อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ ทางศูนย์ควบคุมสามารถแจ้งให้ผู้ดูแลวัคซีนทราบเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที

3. รถควบคุมอุณหภูมิ

นอกเหนือจากสิ่งที่ทางบริษัท Pfizer BioNTech ได้ให้ความสำคัญในการขนส่ง อย่างกล่องควบคุมอุณหภูมิที่เป็นไปตามมาตรฐาน และการตรวจสอบอุณหภูมิตลอดระยะเวลาในการจัดส่งแล้ว INTER EXPRESS LOGISTICS ยังใช้รถควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐานในการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการขนส่งอีกด้วย


การจัดเก็บวัคซีนไฟเซอร์

  1. เก็บในกล่องควบคุมอุณหภูมิ สามารถจัดเก็บวัคซีนได้นาน 30 วัน โดยต้องเปลี่ยนน้ำแข็งแห้งทุก ๆ 5 วัน 
  2. เก็บในตู้แช่แข็ง Ultra-low-temperature freezers (ULT freezers) ซึ่งจะจัดเก็บวัคซีนในอุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียสซึ่งจัดเก็บได้นานถึง 6 เดือน ถือว่าเป็นการจัดเก็บที่ดีที่สุดสำหรับวัคซีน mRNA ของ Pfizer-BioNTech 
  3. เก็บในตู้เย็นที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป ในกรณีนี้ วัคซีนจะสามารถจัดเก็บไว้ได้นานเพียง 5 วัน ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

ด้วยข้อกำหนดและมาตรฐานการจัดเก็บ และขนส่งของทาง Pfizer BioNtech มีรายละเอียดและความยากต่อการขนส่ง แต่ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความพร้อม ของ INTER EXPRESS LOGISTICS ที่สะสมมาอย่างยาวนาน ทำให้เราเป็นผู้ที่สามารถขนส่งวัคซีน “ไฟเซอร์” (Pfizer BioNtech) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะทำหน้าที่ในการขนส่งวัคซีนนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างดีที่สุด เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ผู้ซึ่งอยู่ด่านหน้าทำหน้าที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการวัคซีน ได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  


อ้างอิงข้อมูลจาก เอกสาร (Fact Sheet จากบริษัท Pfizer)

https://www.pfizer.com/news/hot-topics/covid_19_vaccine_u_s_distribution_fact_sheet

https://www.pfizer.com/news/hottopics/distributing_our_covid_19_vaccine_to_the_world


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com