Paste this code as high in the of the page as possible:

เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

ผู้นำการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

กว่า 20 ปีที่เราขนส่งผลิตภัณฑ์ประเภทยาและอุปกรณ์การแพทย์ ที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ ทำให้ในปัจจุบันเราได้รับ ความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมากที่ใช้บริการกับเรา ทั้งด้าน การแพทย์ การขนส่งอาหารสด และพัสดุทั่วไป รวมทั้งได้รับ มาตรฐานคุณภาพรับรองหลายรายการ วันนี้เรายังคงเป็นผู้นำด้าน การขนส่งควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิมากกว่า 20 ปี โดยเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจขนส่งยาและเวชภัณฑ์ในประเทศถึง 70% บริษัทมีการร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐบาล อาทิเช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และสภากาชาด​ไทย ในการขนส่งยารักษาโรค วัคซีนเซรุ่ม โลหิต พลาสมา และเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ INTER EXPRESS LOGISTICS จึงเป็นผู้ให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์อันดับหนึ่ง สามารถขนส่งยาและเวชภันฑ์ที่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดี และใช้การควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำเหมาะกับพัสดุประเภทต่างๆ จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งผู้ผลิตและผู้กระจายยาและเวชภันฑ์มากมาย พร้อมให้บริการขนส่งยาและเวชภัณฑ์แบบครบวงจร

อีกทั้ง INTER EXPRESS LOGISTICS ยังพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการโดยการพัฒนากระบวนการการทำงานให้สามารถขนส่งสินค้าประเภทอาหารได้หลากหลายชนิด โดยบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วยกล่องโฟม บริการแพ็คพร้อมส่งโดยการให้ทางเราจัดการแพ็คสินค้าส่งถึงปลายทาง และบริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น จึงทำให้ INTER EXPRESS LOGISTICS สามารถขนส่ง สินค้าประเภทอาหารได้หลากหลาย เช่น สินค้าแช่เย็นประเภท ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมปรุง หรือ เป็นสินค้าแช่แข็ง ประเภทเนื้อสัตว์แช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง จนไปถึงไอศกรีม ก็สามารถจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านแบบ Door to Door ถึงปลายทางในวันรุ่งขึ้นด้วยบริการแบบ “Next Day” พร้อมด้วยมาตรฐานคุณภาพรับรองหลายรายการ และ วันนี้เรายังคงเป็นผู้นำด้านการขนส่งควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง

“ส่งทั่วไทย ส่งโอกาสใหม่ให้ธุรกิจคุณ คือ คำมั่นสัญญาที่เราพร้อมจะก้าวไปกับคุณ”

ปรัชญาองค์กร

เรามุ่งมั่นและพัฒนาเป็นบริษัทขนส่งสินค้าที่ดีที่สุด ด้วยความเอาใจใส่ และมาตรฐาน ที่มอบความสุขความสบายใจให้แก่ลูกค้าและตอบแทนสังคมอย่างดีที่สุด

วิสัยทัศน์

บริษัทขนส่งที่ส่งสินค้าด้วยนวัตกรรมและการดูแลตามมาตรฐานที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

พันธกิจ

พัฒนาการบริการขนส่งที่มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างคุณค่า ความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ อย่างยั่งยืน

ระบบบริหารคุณภาพ และมาตรฐานของ INTER EXPRESS LOGISTICS


ISO 9001 : 2015

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น อยู่ภายในการบริการจัดส่งด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

GSDP

GSDP (Good Storage and Distribution Practices)

หลักเกณฑ์การจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (เวชภัณฑ์) ที่ดี บริษัทฯได้รับการรับรองในการให้บริการจัดส่งสินค้าเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของ WHO ในการให้บริการจัดส่งสินค้าเวชภัณฑ์ ด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนและพร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยข้อกำหนดมาตรฐานในการรักษาคุณภาพของเวชภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง

Q-Mark

Q-Mark

มาตรฐานการบริการด้วยรถบรรทุก บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน Q-Mark จากกรมการขนส่งทางบก ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานในการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทำให้มั่นใจในการบริการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน และให้การรับรองโดยหน่วยงานของภาครัฐ

Q Cold Chain

มาตรฐานคุณภาพขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 

Q Cold Chain เป็นมาตรฐานที่ต่อยอดมาจากมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q-Mark) ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร

ระบบการจัดส่งสินค้า e-POD

ระบบการจัดส่งสินค้า e-POD

ระบบการจัดส่งสินค้า e-POD กับการพัฒนารูปแบบการให้บริการจัดส่งสินค้า ด้วยการบันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าบนอุปกรณ์ ทำให้สะดวกรวดเร็ว ลดการใช้เอกสาร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และสามารถแสดงสถานะการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ทันที

GPS System

ระบบติดตามยานพาหนะ GPS

ระบบติดตามยานพาหนะ GPS กับมาตรฐานการให้บริการจัดส่งสินค้าด้วยการติดตามสถานะของรถบรรทุกตลอด 24 ชม. เพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกค้าผู้ใช้บริการว่า สินค้าทุกชิ้นถูกจัดส่งภายใต้ระบบคุณภาพและการเฝ้าระวังตลอดระยะเวลาการจัดส่ง สินค้าจะส่งถึงผู้รับปลายทางในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ตรงเวลา และคงมาตรฐานของสินค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ส่ง และผู้รับสินค้า ในการใช้บริการ


ทีมงานมืออาชีพ


อุ่นใจกับทีมงานกว่า 1,500 คน มุ่งมั่นดูแลคุณตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมาย

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 บริษัท ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ทุกศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น อยู่ภายในการบริการจัดส่งด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

นโยบายด้านบุคลากร

  • อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า มีความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม
  • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สวยงาม และสะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย
  • จัดสวัสดิการที่ดี ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา


ขอบคุณทุกความไว้ใจ ให้เรา ส่งโอกาสใหม่ให้ธุรกิจคุณ

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา


ขอบคุณทุกความไว้ใจ ให้เรา ส่งโอกาสใหม่ให้ธุรกิจคุณ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com