Paste this code as high in the of the page as possible:

FRUIT DELIVERY บริการขนส่งผักผลไม้

FRUIT DELIVERY บริการขนส่งผักผลไม้

แบรนเนอร์ บริการ ขนส่งผักผลไม้

บริการ ขนส่งผักผลไม้ ด้วยกล่องกระดาษแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ ทั่วประเทศ

บริการ ขนส่งผักผลไม้ เพื่อสนับสนุนเกษตกรไทย ที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาส่งได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านท่าน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้มากขึ้น สามารถส่งผลผลิต ผัก ผลไม้ ไปถึงลูกค้าปลายทางได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเหมาะกับ การขนส่งผลไม้ แบบไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ทุเรียน, มังคุด, สละ, ลำใย, ส้ม, มะม่วง ฯลฯ

 ขั้นตอนการใช้บริการ Fruit Delivery (แบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ)

 ขั้นตอนการเตรียมสินค้า :

เตรียมสินค้าสำหรับจัดส่ง โดยแนะนำให้คำนวณเวลาผลไม้สุกก่อนส่ง 2-3 วัน เพื่อป้องกันผลไม้สุกเกินไประหว่างขนส่ง

ขั้นตอนการบรรจุสินค้า

เลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม
โดยต้องเป็นกล่องกระดาษสำหรับบรรจุผลไม้เท่านั้น

ขั้นตอนการนำสินค้าส่ง :

โดยเลือก ได้ 2 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 นำสินค้ามาส่งที่สาขาใกล้ท่าน (เช็คจุดให้บริการ คลิก)
วิธีที่ 2 เรียกรถมารับที่หน้าบ้าน (เช็คข้อมูลเพิ่มเติม คลิก)

ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า :

ลูกค้ารับสินค้า
*ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วัน
*ไม่ใช้รถควบคุมอุณหภูมิ

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งผัก-ผลไม้แบบกล่องกระดาษ Fruit Delivery
(ไม่ควบคุมอุณหภูมิ)และการรับประกันสินค้า

 1. บริษัทใช้รถทั่วไปไม่ควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งสินค้า
 2. ประเภทสินค้าที่ให้บริการ
  • ผลไม้สดที่เป็นลูกหรือเป็นผล เท่านั้น งดรับผลไม้ตัดแต่งและแปรรูป
  • ผักที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิระหว่างขนส่ง งดรับผักตัดแต่งและแปรรูป ผัก-ผลไม้ จะต้องบรรจุ
   อยู่ในกล่องที่ได้มาตรฐานสำหรับผัก-ผลไม้ และน้ำหนักรวมกล่องสูงสุดต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม
   /กล่อง
 3. กรณีลูกค้าบรรจุสินค้ามาในกล่องที่มีการเจาะรู ด้วยตัวเอง หรือกล่องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันทุกกรณี
 4. บริษัทไม่รับขนส่ง สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด/สิ่งเสwติด/ สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์/ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้พันธุ์พืชทุกชนิด/ สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ/ เอกสารสำคัญทางราชการ พันธบัตร ธนบัตรสลากกินแบ่งรัฐบาล/ เครื่องประดับ อัญมณี/ เค้กแต่งหน้าทรงสูง ส่วนประกอบต่าง ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน สินค้าประเภทเค้กแต่งหน้าทั่วไป/ คูปอง บัตรกำนัล และบัตรสมนาคุณ/ใบกระท่อมสด
 6. กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้เนื่องจากลูกค้าปลายทางไม่รับโทรศัพท์/ เลื่อนกำหนดการรับสินค้า บริษัทไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ทุกกรณี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการนำส่งสินค้าครั้งที่ 2 ในกรณีที่เกิดจากผู้รับสินค้า เช่น เลื่อนการรับสินค้าติดต่อไม่ได้ ไม่พบลูกค้าตามที่อยู่ บริษัทจะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้น
  จากการส่งคืนสินค้านั้น กรณีผู้ส่งสินค้าปฏิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วัน หลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเคลมสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามสมควร
 1. ความรับผิดชอบต่อการให้บริการ บริษัทชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหายจากการขนส่งเท่านั้น กรณีสินค้าเสียหาย สูญหายจากการขนส่ง สินค้าทุกชิ้นมีความคุ้มครองไม่เกิน 3,000 บาท/กล่อง ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริง กรณีกล่องผลไม้เสียหาย หรือ ชำรุด แล้วทำให้ผลไม้ภายในกล่องเสียหาย ชดเชยตามมูลค่าสินค้าจริงไม่เกิน 3,000 บาท/กล่อง สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ผัก และผลไม้ ไม่สามารถซื้อความคุ้มครองได้ (กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาเคลม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก) (การเซ็นรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน)
 2. การจัดส่งสินค้าข้ามเกาะ กรณีจัดส่งภายในภาคเดียวกันสามารถจัดส่งสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์ -วันศุกร์ กรณีจัดส่งสินค้าข้ามภาคสามารถจัดส่งสินค้าได้เฉพาะวันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี จัดส่งได้ตาม
  เกาะดังต่อไปนี้ เกาะกูด, เกาะช้าง, เกาะยาว, เกาะสีชัง, เกาะล้าน, เกาะกลาง, เกาะศรีบอยา, เกาะลันตา, เกาะพีพี, เกาะสมุย, เกาะพะงัน และเกาะเต่า ลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกวัน
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

อัตราค่าขนส่งใหม่บริการขนส่งสินค้าทั่วไป

หมายเหตุ :
1. อัตราค่าขนส่งใหม่นี้จะมีผลการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
2. อัตราค่าขนส่งข้างต้นใช้สำหรับราคาน้ำมันดีเซล (B7) ขายปลีกกรุงเทพฯ ตามประกาศในเว็บไซต์ของปตท. ที่ 28.01 – 35.00 บาท/ลิตร แต่หากราคาน้ำมันดีเซล (B7) ณ วันที่ 15 ของเดือน มีการปรับเพิ่ม/ลดทุก 3 บาท อัตราค่าขนส่งนั้นจะเพิ่ม/ลด 5% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

คลิกเลย

facebook
line

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2

ติดต่อฝ่ายขาย

หากมีความสนใจ เรื่อง การบริการขนส่ง, บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ หรือราคาค่าขนส่ง  สามารถกรอกฟอร์มด้านล่าง


คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ (You can unsubscribe from these communications at any time)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com