Paste this code as high in the of the page as possible:

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ

เช็คราคา และ วิธีการวัดขนาดพัสดุ

สูตรคำนวนปริมาตรกล่อง

กว้าง x ยาว x สูง = ขนาดของปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ใช้การคำนวนปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ด้วยการคำนวณโดยใช้สูตร (กว้างxยาวxสูง) โดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร


ประเภทสินค้าที่สามารถส่งกับ INTER EXPRESS LOGISTICS

สินค้าทั่วไปมีบริการ 2 ประเภทได้แก่ สินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการควบคุมอุณหภูมิอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ของแห้ง เป็นต้น และบริการจัดส่งผักและผลไม้ แบบไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ทุเรียน, มังคุด, สละ, ลำใย, ส้ม, มะม่วง ฯลฯ

บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มี 2 ประเภทอุณหภูมิได้แก้ สินค้าแช่เย็น 2 – 8 องศา และ สินค้าแช่แข็งที่ต่ำกว่า – 15 องศา โดยมีประเภทบริการให้เลือกตามความเหมาะสมถึง 3 บริการ ได้แก่ บริการขนส่งสินค้ากล่องโฟม, บริการแพ็คพร้อมส่ง, บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้


ตารางราคาบริการขนส่งสินค้าทั่วไทย

ตารางราคาบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ


ขนาดกล่องและราคา

พื้นที่ให้บริการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน

หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

facebook

line

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2