Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

ให้คุณมั่นใจในการขนส่ง ด้วยมาตรฐาน GSDP​

GSDP คืออะไร

ให้คุณมั่นใจในการขนส่ง ด้วยมาตรฐาน GSDP​

GSDP คือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะที่ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด และอบรมการขนส่งทั้งระบบของ WHO (องค์การอนามัยโลก) ให้คุณวางใจและมั่นใจ การขนส่งที่จะดูแลสินค้าของคุณตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างดี และได้รับมาตรฐานที่ดีสุด​

GSDP คือหลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้าที่ดี บริษัทฯ ได้รับการรับรองในการให้บริการจัดส่งสินค้ายาและเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของ WHO (องค์การอนามัยโลก) ในการให้บริการจัดส่งสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอน และพร้อมส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าด้วยข้อกำหนดมาตรฐานในการรักษาคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง​

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นสร้างการขนส่งที่ดี ได้รับมาตรฐานตามสากลมาโดยตลอด ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาการบริการจนได้มาตรฐาน GSDP (Good Storage and Distribution Practices) ของ WHO (องค์การอนามัยโลก)สำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องได้รับการตรวจสอบ ทั้งด้านบุคลากร ด้านรถขนส่งสินค้า ด้านการจัดการ ด้านสาขาที่ให้บริการ และการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในทุกปี ให้คุณมั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีแน่นอน

การตรวจสอบเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน นั้น การขนส่งต้องเริ่มจากการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ GDP ของการขนส่ง ทั้งเรื่องรถขนส่ง บุคลากร การจัดการเรื่องเอกสาร และสถานที่จัดส่งจากต้นทางที่รับสินค้า จนไปถึงปลายทางส่งมอบสินค้า ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมตามมาตรฐาน รถขนส่งจะต้องอยู่ในอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส ให้คุณส่งยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

 

การทำงานจริง ตามมาตรฐาน GSDP ​

การเข้ารับสินค้า

การเข้ารับสินค้ายาและเวชภัณฑ์ Inter Express Logistics ลูกค้าจะได้รับการดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ารับสินค้า เพราะตามมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practices) รถรับสินค้าทุกคันจะต้องทำความเย็นก่อนเข้ารับสินค้าก่อน 15 นาทีขึ้นไป และรถที่สามารถขนส่งสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ตู้บรรทุกสินค้าจะต้องได้รับมาตรฐานและเซนเซอร์ตรวจอุณหภูมิ Data locker และ GPS Online ที่มีการทดสอบและตั้งค่าอุปกรณ์ให้เที่ยงตรงทุกปี เพื่อสามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา เพื่อคุณภาพ และมาตรฐานตาม GDP (Good Distribution Practices)​

การรับฝากสินค้า

เมื่อลูกค้าต้องการที่จะฝากสินค้ายาและเวชภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GSP ก็สามารถใช้บริการ รับฝากสินค้ายาและเวชภัณฑ์ เพราะ Inter Express Logistics มีห้องเก็บสินค้าอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส และมีขั้นตอนการจัดเก็บและกระจายสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน GSP (Good Storage Practices) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยที่มีการดูแลความสะอาดเป็นอย่างดี ไปจนถึงเรื่องรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิด หรือระบบสแกนเข้าออก ไปจนถึงบุคลากรที่จะต้องรักษาความสะอาดเพื่อให้ปลอดเชื้อโรค ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสินค้าได้

เมื่อสินค้าอยู่ที่ศูนย์กระจาย

สินค้า ระหว่างการพักสินค้ารอการกระจาย สินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ จะถูกนำมาพักสินค้าที่จุดเฉพาะของสินค้ายาและเวชภัทฑ์เพื่อรอนำสินค้าขึ้นรถขนส่งสินค้าในทันที โดยห้องพักสินค้าที่ได้มาตรฐาน GDP (Good Distribution Practices) ทั่วทุกภูมิภาคทั่วไทย สามารถรักษาคุณภาพการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดการขนส่งตั้งแต่ ต้นทางจนไปถึงปลายทาง พร้อมระบบ Track and Trace, E-POD และบริการนำส่งเอกสารกลับ 

ถ้าคุณคือบริษัทที่ต้องขนส่งยาและเวชภัณฑ์ คุณรู้ไหมว่ามาตรฐาน GSDP คือสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ เพราะ เป็นมาตรฐานการขนส่งยาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะ หากคุณต้องการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ จำเป็นต้องขนส่งให้ได้มาตรฐานตามที่ WHO (องค์การอนามัยโลก) กำหนด ​

โดยอ้างอิงจากทางกระทรวงสาธารณสุข และองค์การอาหารและยาแห่งประเทศไทย จะออกหลักเกณฑ์และข้อบังคับใช้ภายในปี 2564 ส่งผลให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแล, ผู้ประกอบการ, ผู้จัดส่งยา และผู้สั่งใช้ยา จะต้องมีการผลิต, การนำเข้ายา, การจัดเก็บ, และการจัดส่งยา เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งถ้าผู้ผลิตยาและเวชภัณฑ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ และไม่เพียงแค่ผู้ผลิตและผู้ขนส่งยาเท่านั้น ยังมีผลบังคับใช้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จะต้องสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์จากบริษัทที่ได้มาตรฐาน GSDP เท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป วางใจให้ Inter Express logistics ขนส่งสินค้าให้คุณ เพราะเราคือผู้นำการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ที่ได้รับมาตรฐานการขนส่งที่พร้อมส่งสินค้าให้คุณได้ทั่วประเทศ ​

(อ้างอิงเอกสาร “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ตามลิ้ง 

และ เอกสาร “หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา ท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 942/2556”​

Inter Express Logistics ไม่เพียงแค่ปฏิบัติ เพื่อให้ได้ใบรับรอง GSDP ตามกฏหมายกำหนดเพียงเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและความไว้วางใจในคุณภาพบริการขนส่ง เราพัฒนาทุกส่วนในการให้บริการไม่ว่าจะเป็น รถขนส่ง พนักงาน และขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ Service Level ที่สูงกว่ามาตรฐานกำหนด ในทุกศูนย์กระจายสินค้าที่มีครอบคลุมทั่วประเทศ​

ถึงแม้การขนส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ต้องการความชำนาญและการดูแลที่มากที่สุด แต่อุปสรรคและปัญหาก็พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทำให้การเตรียมความพร้อมในการรับมือและการจัดการแก้ไขปัญหาจึงต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทันที อย่างมืออาชีพ ยกตัวอย่างกรณีดังนี้

รถขนส่งเกิดเสียไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องยนต์ หรือจะเป็นเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน อินเตอร์ เอ็กซ์เพลส โลจิสติกส์ มีรถประจำศูนย์ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค เพื่อถ่ายโอนสินค้าเพื่อรักษาอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 

บางกรณีเมื่อสินค้าไปถึงปลายทางแล้ว ไม่สามารถติดต่อลูกค้าปลายทางทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ในวันนั้น ทาง อินเตอร์ เอ็กซ์เพลส โลจิสติกส์ จะนำสินค้ากลับมาที่ศูนย์กระจายสินค้าประจำพื้นที่นั้นๆ เพื่อนำสินค้ากลับมาไว้ที่ห้องพักสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ และนำกลับไปส่งถึงปลายทางในวันถัดไป 

ให้คุณมั่นใจได้ว่า ถึงแม้จะเกิดปัญหาระหว่างการขนส่ง Inter Express logistics ก็พร้อมจะ ดูแลและแก้ไขปัญหาในทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับสินค้า

ความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ Inter Express Logistic เป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้ายาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทย  ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในตลาดกว่า 70% เพราะ Inter Express Logistics มีการพัฒนาและสร้างมาตรฐานในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์อย่างดีที่สุด  ​

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

facebook
line

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com