Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

STARBUCKS กับบริการหน่วยรถประจำพื้นที่ “Onsite Service” โดย INTER EXPRESS LOGISTICS

Onsite service

STARBUCKS กับบริการหน่วยรถประจำพื้นที่ “Onsite Service” โดย INTER EXPRESS LOGISTICS

INTER EXPRESS LOGISTICS มีการให้บริการขนส่งกับองค์กรขนาดใหญ่มากมายหลายบริษัท โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการให้  บริการหน่วยรถประจำ พื้นที่ “Onsite Service” กับบริษัท สตาร์บัคส์ ประเทศไทย

INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ให้บริการขนส่งสินค้าภายในเครือของ สตาร์บัคส์ (Starbucks) ด้วยบริการขนส่งสินค้าแบบ Onsite Service โดยกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายพื้นที่ของสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไปยังสาขาต่าง ๆ ทั้งพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยกระจายสินค้าประเภท อุปกรณ์เครื่องใช้, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เป็นต้น นอกจาก สตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ได้ใช้บริการขนส่งแบบ หน่วยรถประจำ Onsite Service กับ INTER EXPRESS LOGISTICS แล้ว ยังมีบริษัทอื่น ๆ อีกด้วย อาทิเช่น ซิลลิค ฟามาร์ ประเทศไทย, ฟูจิ เจแปนนิส เรสเตอร์รอง, เบ็ทเทอร์ ฟาร์มา ฯลฯ ก็ใช้ บริการหน่วยรถประจำ พื้นที่กับ INTER EXPRESS LOGISTICS ด้วยเช่นกัน


Food Supply Chain and Cold Chain Logistics

ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร ปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้การขนส่งเกิดขึ้นทุก ๆ กระบวนการ ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งวัตถุดิบจากฟาร์มไปยังโรงงานผลิต จนถึงการกระจายสินค้าไปยังแหล่งจัดจำหน่าย จะเห็นได้ว่าการขนส่งจำเป็นในทุก ๆ กระบวนการ และธุรกิจอาหารก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้มีการชะลอตัวบ้างในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกในปี 2021
โดยการเติบโตของร้านอาหารเป็นผลจากการขยายตัวของกลุ่มร้านอาหารที่มีสาขา (Chain Restaurant) เป็นหลัก จากข้อมูลของ Euromonitor ในช่วงปี 2012-2018 พบว่ายอดขายร้านอาหารประเภท Chain Restaurant หรือเครือข่ายร้านอาหารของไทยขยายตัวต่อเนื่องที่ราว 9% ต่อปี ขณะที่ การขยายสาขาเติบโตราว 8% โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายสาขาไปตามพื้นที่ค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเติบโตสูงกว่าร้านอาหารที่ไม่มีสาขา (non-chain Restaurant) ซึ่งยอดขายและจำนวนร้านค้าขยายตัวเพียงราว 4% และ 2% ต่อปีตามลำดับ


ธุรกิจอาหารในไทยจึงมีแนวโน้มขยายการเติบโต ด้วยการเพิ่มสาขา, ขยายพื้นที่ไปสู่ต่างจังหวัด


การขนส่งสำคัญอย่างไรต่อธุรกิจอาหาร

เมื่อมีการจัดการขนส่งที่ดีก็จะสามารถขยายธุรกิจสาขาไปได้มากขึ้น และเมื่อใช้ Outsource ที่ดีก็หมดกังวลเรื่องการจัดการการขนส่งไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาด้านคุณภาพของการจัดเก็บสินค้า และความสดของอาหารระหว่างการจัดส่ง 
การขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับธุรกิจอาหารแบบ Chain Restaurant จึงเห็นได้ว่าในการเติบโตของธุรกิจอาหาร การจัดการการขนส่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในแผนการขยายธุรกิจ

INTER EXPRESS LOGISTICS กับการขนส่งอาหาร แช่เย็น แช่แข็ง

จากการขยายตัวของธุรกิจอาหารดังกล่าว INTER EXPRESS LOGISTICS จึงก้าวเข้าสู่การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิโดยมี ธุรกิจอาหาร เป็นเป้าหมายสำคัญ จนปัจจุบัน ได้ให้บริการกับธุรกิจอาหารมากมาย ตั้งแต่ธุรกิจอาหารระดับ SME ไปจนถึง ธุรกิจเชนอาหารขนาดใหญ่ ยกตัวอย่างเช่น

ฟูจิ เจแปนนิส เรสเตอร์รอง

โดย ทนา กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี อย่างเช่น ภัตตาคาร ฟูจิ เจแปนนิส เรสเตอร์รอง และร้านแกงกะหรี่ชื่อดัง โคโค่ อิฉิบันยะ 
ฟูจิ เจแปนนิส เรสเตอร์รอง และ โคโค่ อิฉิบันยะ ใช้บริการขนส่งแบบรถเหมาคันในการกระจายวัตถุดิบอย่างเช่น, ผักสด, เนื้อสัตว์, ไข่ไก่ เป็นต้น กระจายส่งถึงที่สาขาของฟูจิ เจแปนนิส เรสเตอร์รอง กว่า 132 สาขา และสาขาของโคโค่ อิฉิบันยะ อีก 44 สาขา ทั่วประเทศ

สตาร์บัคส์ (Starbucks)

เป็นร้านเครื่องดื่มประเภทกาแฟที่โด่งดังไปทั่วโลก ใช้บริการ INTER EXPRESS LOGISTICS ในการขนส่งสินค้าทั้งแบบควบคุมอุณหภูมิ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่, แซนวิช, นม, วิปปิ้งครีม ฯลฯ และพัสดุทั่วไป อื่น ๆ เช่น แก้วกาแฟ, สินค้า souvenir ต่าง ๆ มีรูปแบบการทำงานโดยการนำรถเข้าไปรับสินค้าที่คลังสินค้า และนำไปกระจายที่สาขาต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืน

ปัจจุบัน INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ทำการกระจายสินค้าให้กับสตาร์บัคส์ (Starbucks) ไปยังสาขาต่าง ๆ จำนวน 320 สาขา ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด ด้วยความเชี่ยวชาญและการออกแบบการบริการที่ตอบโจทย์ทำให้ทาง สตาร์บัคส์ (Starbucks) สามารถปลดล็อกข้อจำกัดต่าง ๆ และมีแผนที่จะขยายสาขาอีกเป็นจำนวนมากในอนาคต


บริการหน่วยรถประจำ พื้นที่ Onsite Service คืออะไร ?

เป็นบริการตั้งศูนย์หน่วยรถประจำ ณ สถานที่ของลูกค้าเพื่อประจำที่ตำแหน่งคลังสินค้าของลูกค้าเอง ซึ่งสามารถจัดสรรได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดรถเพื่อเข้าไปรับเพียงอย่างเดียว เพื่อไปรอรับสินค้า เพื่อกระจายสินค้า หรือตั้งศูนย์การทำงานอยู่ในออฟฟิศของลูกค้าเลย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ยกตัวอย่างจากภาพ ทีมงาน INTER EXPRESS LOGISTICS ได้จัดตั้งพื้นที่ทำงานที่คลังสินค้าของลูกค้าเอง เพื่อสามารถติดต่อประสานงานกับทีมคลังสินค้าและยังสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จากนั้นจึงจัดหน่วยรถเข้ารับสินค้าที่คลังสินค้า และกระจายสินค้าไปยังปลายทางต่าง ๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

บริการหน่วยรถประจำพื้นที่ (Onsite Service) ไม่เพียงเหมาะสมกับ สตาร์บัคส์ (Starbucks) เท่านั้น แต่ยังเหมาะกับธุรกิจอาหารประเภทเชนขนาดใหญ่ (Chain Restaurant) ที่ต้องการมาตรฐานและการให้บริการที่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจนั้น ๆ มีการจัดส่งพัสดุหรือสินค้าวัตถุดิบเป็นจำนวนมาก และเป็นประจำ ไปยังพื้นที่หรือสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพราะธุรกิจสมัยนี้ต้องยอมรับว่ามีการขับเคลื่อนด้วยระบบโลจิสติกส์ เมื่อมีการบริหารจัดการระบบขนส่งแบบมืออาชีพแล้ว ก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

TAGS: