Paste this code as high in the of the page as possible:

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบานการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการคุกกี้ ของเว็บไซต์ของบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS โดยผู้ใช้บริการสามารถดูรายการคุกกี้ได้ที่หน้าการตั้งค่าคุกกี้ในแต่ละเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานดังนี้

1 . คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

2. เราใช้ คุกกี้อย่างไรบ้าง ?

 เราจะใช้คุกกี้เมื่อผู้ใช้บริการได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ โดยการใช้งานคุกกี้ของผู้ให้บริการแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ดังนี้

 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  • คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ เช่น การ Log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)
  • คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาสินค้า/บริการและเว็บไซต์ของผู้ให้บริการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
  • ทั้งนี้ หากใช้บริการไม่ยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้ให้บริการจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์ได้
 • คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน (Functionnal Cookiees)
  • คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ Log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ผู้ใช้บริการเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ เช่น ภาษาที่แสดงบนเว็บไซต์ ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์
  • ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้คุกกี้ประเภทนี้ ผู้ใช้บริการอาจใช้งานเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ
 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)
  • คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้เราใช้ คุกกี้ประเภทนี้ ผู้ใช้บริการอาจได้รับข้อมูลและโฆษณาทั่วไปที่ไม่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของผู้ให้บริการมีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม ซึ่งลักษณะการใช้งานและการตั้งค่าจะเป็นไปตามคุกกี้ในข้อ 2 โดยผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานเฉพาะคุกกี้โดยบุคคลที่สามได้

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของลบุคคลที่สามนั้นได้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ

4. การจัดการคุกกี้

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Stricty Necessary Cookies) ได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (Web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ