Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ก้าวเข้าสู่ปี 2024 ไปด้วยกัน

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจ ก้าวเข้าสู่ปี 2024 ไปด้วยกัน

INTER EXPRESS LOGISTICS มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการ 

เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การขนส่งที่ดีที่สุด

ตลอดปี 2023 ที่ผ่านมา INTER EXPRESS LOGISTICS ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้เรามุ่งเน้นเรื่องของมาตรฐานการให้บริการเป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยการรักษามาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practices) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่รับรองการให้บริการจัดส่งสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา, มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงมาตรฐาน Q-Mark มาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก เราก็ยังคงรักษามาตรฐานเหล่านี้ได้ดีเสมอมา

INTER EXPRESS LOGISTICS ไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐาน แต่ยังใส่ใจถึงรากฐานของการบริการ กล่าวคือบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อคุณภาพในการให้บริการ โดยบริษัทมีการจัดตั้งแผนก QA (Quality Assurance) และแผนก QC (Quality Control) เพื่อเข้ามาผลักดันคุณภาพบริการ ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทยังมีการเสริมทัพทีมงานแผนก IT เข้ามาพัฒนาระบบต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ IEMS, iSMART, iHUB, SIP, SOP เป็นต้น ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในส่วนของการจัดการภายในบริษัท และการบริหารจัดการพัสดุตั้งแต่รับสินค้าเข้าระบบไปจนถึงจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง นอกจากระบบที่ใช้ภายในบริษัทแลัว ก็ยังคงมีระบบ Intership ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ช่วยให้การจัดส่งและติดตามพัสดุของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย โดยในระบบมีฟังก์ชันให้ลูกค้าได้เลือกใช้มากมาย ทั้งการสร้างใบนำส่ง, การจองรถเข้ารับสินค้า, การตรวจสอบสถานะสินค้า เป็นต้น

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาบริการเพื่อให้ทุกการขนส่งมีคุณภาพ ให้ลูกค้าคนสำคัญของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด และในอนาคต INTER EXPRESS LOGISTICS ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการเช่นเดิม รวมถึงการรักษามาตรฐานที่มีอยู่ และเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐานสากลอย่าง GDPMD มาตรฐานว่าด้วยเรื่องของ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ และ ISO 13485 มาตรฐานสากลด้านการจัดการคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ ต่อไป นอกจากนี้ INTER EXPRESS LOGISTICS ก็ยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เชื่อมั่นและไว้วางใจ INTER EXPRESS LOGISTICS ตลอดมา เราให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะเดินหน้าพัฒนาการให้บริการในทุกมิติอย่างเต็มความสามารถ ทั้งในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ ตลอดจนดูแลให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การขนส่งที่ดี และสร้างรากฐานให้ INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นผู้นำด้านการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิต่อไป

. . .

TAGS: