Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วิดีโอ

Inter Express รับมอบรถบรรทุกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

รถบรรทุก

Inter Express รับมอบรถบรรทุกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. – บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ได้ทำการรับมอบรถบรรทุกใหม่จำนวน 8 คัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การรับมอบรถในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 7 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งของบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ที่ต้องการยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการขนส่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งการรับมอบรถบรรทุกใหม่จากบริษัท ฟรูฮาฟ มหาจักร จำกัด ในครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาของบริษัท

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มรถบรรทุกในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่านต่อไป


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com