Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ คลังกระจายสินค้าศูนย์กิ่งแก้ว

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ คลังกระจายสินค้าศูนย์กิ่งแก้ว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 น. บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ คลังกระจายสินค้าศูนย์กิ่งแก้ว บริเวณอาคาร B หน้าโรงอาหาร เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

โดยมีกิจกรรม เดินขบวนแห่เทียนพรรษารอบบริษัท เวลาแปดนาฬิกา เริ่มประกอบพิธีถวายเทียนเข้าพรรษา เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป ในลำดับต่อมา โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมพิธี อย่างครึกครื้น

TAGS: