Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

INTER EXPRESS LOGISTICS เดินหน้าลุย ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงาน

INTER EXPRESS LOGISTICS เดินหน้าลุย ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา INTER EXPRESS LOGISTICS ได้จัดให้พนักงานในบริษัทเข้าร่วมการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงาน  ทุกคน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน

โดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาโดยตลอด และได้มีการทยอยจัดสรรให้พนักงานได้รับวัคซีนมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 อีกทั้งยังรณรงค์ปูพรมให้พนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 100% โดยเล็งเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนให้ได้รวดเร็วและมากที่สุด 

ในครั้งนี้ทางบริษัทได้จัดสรรพื้นที่ในการรับวัคซีนที่ ศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 โดยแบ่งโซนรองรับผู้เข้าฉีดวัคซีนรอบละ 100 คน เพื่ออำนวยความสะดวกกับพนักงานในการเข้ารับวัคซีน โดยได้รับการบริการจากโรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งมีทีมหมอ พยาบาล และผู้ช่วย รวม 25 คน ในการเข้าพื้นที่มาฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน 

นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทยังมีมาตรการดูแลพนักงานมาโดยตลอด ได้มีการจัดทำประกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้มีการแบ่งโซนพื้นที่ในการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน

TAGS: