Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

INTER EXPRESS LOGISTICS สนับสนุนส่วนลดค่าขนส่งกว่า 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ผ่านแคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” ร่วมกับ กรมพัฒน์

INTER EXPRESS LOGISTICS สนับสนุนส่วนลดค่าขนส่งกว่า 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประกอบการ OTOP ผ่านแคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” ร่วมกับ กรมพัฒน์

INTER EXPRESS LOGISTICS ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยทางด้าน INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ทำการสนับสนุน คูปองส่วนลดค่าขนส่ง มูลค่า 100 บาท จำนวน 1,000 ใบ เป็นมูลค่ารวมทั้งสิน 100,000 บาท ผ่านแคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” 

โดยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP (Smart Digital OTOP) โดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เก่งขึ้น และขายสินค้าได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังสร้างชุมชนออนไลน์ต้นแบบไว้ในทุกภูมิภาคของประเทศด้วย ซึ่งมีผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศรวม 569 รายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ พร้อมแนะนำวิธีการถ่ายภาพสินค้า สอนเทคนิคการนำเสนอเรื่องราวที่โดนใจ และการใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอีกด้วย

ทาง INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นหนึ่งในหน่วยงานชั้นนำที่ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านแคมเปญ “ช้อปของไทยใช้ของดี” ในการสนับสนุนคูปองส่วนลดค่าขนส่ง ทั้งการขนส่งสินค้าทั่วไป และการขนส่งสินค้าควบคุ้มอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง รองรับการส่งสินค้าได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น สินค้าทั่วไป ผัก-ผลไม้ วัตถุดิบอาหาร อาหารพร้อมทาน ฯลฯ ให้กับผู้ประกอบการชุมชน OTOP เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแคมเปญ “ช้อปของไทย ใช้ของดี” ในการลดภาระต้นทุนในการขนส่งสินค้าลงส่วนหนึ่ง โดยสามารถนำไปใช้เพื่อการต่อยอดในการจัดโปรโมชั่น หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการในการใช้กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ตามหลักสูตรของทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
INTER EXPRESS LOGISTICS คาดหวังว่าการสนับสนุนผู้ประกอบการในครั้งนี้ จะช่วยฟื้นฟูกิจการและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถก้าวผ่านและอยู่ต่อไปได้

TAGS: