Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

INTER EXPRESS LOGISTICS ร่วมมือกันทำความดีชวนพนักงานบริจาคสิ่งของให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในพื้นที่ห่างไกล

INTER EXPRESS LOGISTICS ร่วมมือกันทำความดีชวนพนักงานบริจาคสิ่งของให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าในพื้นที่ห่างไกล

Inter Express ใส่ใจในทุกชีวิต พร้อมให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคม โดยเริ่มจากการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของน้อง ๆ ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่ห่างไกล  

โดยเมื่อวันที่ 28 – 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางเราบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ทำการเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทร่วมมือกันบริจาคสิ่งของไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ยารักษาโรค รวมไปถึงอาหารและของใช้ส่วนตัว เพื่อนำไปบริจาคให้กับน้องๆผู้ด้อยโอกาส โดยการบริจาคจะแบ่งออกเป็นสองสถานที่คือ วัดดอนจั่นและหมู่บ้านชาวฟ้าที่อำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้องๆมีความต้องการสิ่งของพวกนี้เป็นอย่างมาก

เพราะ Inter Express เชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นได้ หากได้รับการร่วมมือ และช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย ทั้งนี้ Inter Express จะยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการสังคมของเรา และขอสัญญาว่าจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่จะมอบการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอยู่เสมอ

TAGS: