Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

INTER EXPERSS LOGISTICS ร่วมกับ Zuellig Pharma Thailand ขนส่งวัคซีน “ไฟเซอร์” ไปยัง โรงพยาบาลทั่วประเทศ

INTER EXPERSS LOGISTICS ร่วมกับ Zuellig Pharma Thailand ขนส่งวัคซีน “ไฟเซอร์” ไปยัง โรงพยาบาลทั่วประเทศ

INTER EXPERSS LOGISTICS ร่วมกับ Zuellig Pharma Thailand ได้รับการไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ขนส่งวัคซีน “ไฟเซอร์” (Pfizer Biontech) จำนวน 1,500,000 โดส โดยกระจายวัคซีนไปยัง โรงพยาบาลทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา 

ทาง Inter Express ให้บริการขนส่งวัคซีนควบคุมอุณหภูมิแช่แข็ง -70 องศาเซลเซียส โดยได้จัดเตรียมรถควบคุมอุณหภูมิ และ อุปกรณ์กล่อง Var. Q. Tec (กล่องสำหรับควบคุมอุณหภูมิ) เพื่อสนับสนุนการจัดส่งวัคซีน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สำหรับการขนส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยเรายังมีบุคคลกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการขนส่งรวมถึงดูแลยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ ซึ่งการันตีด้วยมาตรฐาน GSDP (Good Storage and Distribution Practices) ที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

TAGS: