Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

📣 ประกาศแจ้งวันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

📣 ประกาศแจ้งวันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ประกาศแจ้งวันหยุด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
วันศุกร์ 31 ธ.ค. 2564 – วันอาทิตย์ 2 ม.ค. 2565

  • วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564

เปิดรับสินค้าเป็นวันสุดท้าย

  • วันอังคารที่ 28 -30 ธันวาคม 2564

จัดส่งสินค้าตามปกติ

  • วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 

บริษัทเปิดรับ-ส่งสินค้าตามปกติ

หมายเหตุ : สำหรับบริการรถรับสินค้า ลูกค้าสามารถจองรถได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย เพื่อเข้ารับสินค้าในวันที่ 27 ธันวาคม 2564

TAGS: