Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

แนวโน้มธุรกิจปี 2024 และบทบาทการให้บริการของ INTER EXPRESS LOGISTICS

แนวโน้มธุรกิจปี 2024 และบทบาทการให้บริการของ INTER EXPRESS LOGISTICS

ในปี 2024 เป็นปีที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ เศรษฐกิจ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและตอบสนองให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้น วันนี้ INTER EXPRESS LOGISTICS จึงทำการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อตลาดไทยในปี 2024 นี้

  • มุมมองภาพรวมทางเศรษฐกิจ

แม้ Marketingoops ได้มีการคาดการณ์ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะมีการเติบโตเพียงเล็กน้อยที่ 1.33% ในปีนี้ แต่ทางธนาคารกรุงเทพยังคงมองว่า Gross Domestic Product หรือ GDP จะดีขึ้นโดยจะขยายตัวถึง 3.5% ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเติบโตนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก, การเปลี่ยนแปลงในกลุ่มลูกค้า, และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

การศึกษาเทรนด์พฤติกรรมของผู้บริโภคในปี 2024 จากผลการสำรวจที่ระบุในเว็บไซต์ Marketingoops พบว่า โดยรวมแล้วผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพมากที่สุดด้วยคะแนนความสำคัญที่สูงถึง 4.55 จาก 5 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพที่คาดการณ์โดยธนาคารกรุงเทพว่าจะมาแรงในปี 2024 เห็นได้ชัดเจนว่าสินค้าที่เน้นเพื่อสุขภาพจะกลายเป็นกระแสที่หนีไม่พ้นในปีนี้

  • การปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ

จากเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคข้างต้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และการดูแลความสะอาดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงในการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทำให้หลายธุรกิจได้รับประโยชน์จากเทรนด์นี้ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสุขภาพ สร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อรองรับการเติบโต ในขณะเดียวกันธุรกิจยังคงต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

  • การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น การใช้ AI และ Robotics เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตและการทำธุรกิจมากขึ้น เช่น ร้านอาหารมีการใช้หุ่นยนต์ในการช่วยเสิร์ฟอาหาร ทำให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ หรือ บางธุรกิจมีการนำ AI มาใช้ในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งสองอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: Hubspot

ขณะเดียวกัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ต่อยอดกับการขายสินค้าทำให้ธุรกิจ E-commerce มีการเติบโตมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2022 และ Social Media Trend ประจำปี 2024 ที่น่าสนใจ คือ Instagram และ Facebook Shop ตามลำดับ ซึ่งนอกจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้ว การเสนอขายอย่างตรงไปตรงมา จะเป็นตัวช่วยในการผลักดันสินค้าให้เกิดยอดขายมากยิ่งขึ้น

  • การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นและเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกต้องเผชิญ ดังนั้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ผู้บริโภคจะคำนึงถึง ภาคธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องหันมาตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้คาร์บอนไดออกไซด์และการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับตัวโดยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด

การให้บริการลูกค้าที่ดียังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า

. . .

สำหรับปี 2024 นี้ เป็นยุคที่ทุกภาคธุรกิจต้องการการปรับตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามทาง INTER EXPRESS LOGISTICS ได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเสมอมา โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแนวทางการขนส่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อเป็นบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนแนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการเติบโตและการปรับตัวทางธุรกิจด้านการจัดส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ INTER EXPRESS LOGISTICS จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และรวดเร็ว ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการจัดการขนส่งเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วและตรงเวลา

หากต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการให้เหมาะสมกับสินค้า หรือ สนใจเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจติดต่อฝ่ายขายได้ที่นี่

ที่มา: Digitaltips, Bangkok Bank, Marketingoops, Thairath


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com