Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

วิธีแพ็คอาหารสดแช่เย็น เพื่อการขนส่งกล่องโฟม ไปต่างจังหวัด

แพ็คกล่องโฟม

วิธีแพ็คอาหารสดแช่เย็น เพื่อการขนส่งกล่องโฟม ไปต่างจังหวัด

หลายท่านที่รู้จักและติดตาม INTER EXPRESS LOGISTICS มานานแล้ว และเริ่มมีไอเดีย อยากทำธุรกิจค้าขายอาหารสด ไปยังต่างจังหวัด ในพื้นที่ต่าง ๆ แต่ยังไม่รู้จักวิธีแพ็ค ว่าจะแพ็คอาหารสด ๆ ลงในกล่องโฟมได้อย่างไรให้สามารถรักษาความเย็นและความสดใหม่ได้ยาวนานจนถึงปลายทาง 

สินค้าแต่ละชนิดมีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ และความชื้นที่ต่างกัน การใส่ใจกับการ แพ็คอาหารสดแช่เย็น แช่แข็ง จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อไม่ให้สินค้าและของเสียหายระหว่างการจัดส่ง ยกตัวอย่างเช่น สินค้าบ้างชนิดอาจจะไม่เป็นไรมากเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเล็กน้อย แต่เมื่อสัมผัสกับความชื้นโดยตรงอาจทำให้สินค้าเสียรูปได้ แต่สินค้าบ้างประเภทอาจจะเสียหายได้เพียงแค่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย อย่างเช่น ไอศกรีม เป็นต้น  

วันนี้ Inter Express จะนำเกร็ดความรู้เรื่องการ “แพ็คสินค้าลงบนกล่องโฟม” ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ โดยการแพ็คสินค้าลงกล่องโฟม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอน แพ็คอาหารสดแช่เย็น แช่แข็ง

แพ็คอาหารสดแช่เย็น

1. เตรียมสินค้าให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม 

ก่อนจะนำสินค้าของท่านแพ็คลงในกล่องโฟม สินค้าจะต้องถูกแช่เย็นในตู้เย็นให้ได้อุณหภูมินั้นก่อน เช่น ถ้าอยากส่งกุ้งแกะเปลือกแช่แข็ง สินค้าจะต้องถูกแช่ในช่องแช่แข็ง จนสินค้าได้อุณหภูมิที่ควรจะเป็น ก่อนนำมาแพ็คลงกล่องโฟม เพราะการแพ็คลงในกล่องโฟมเป็นการช่วยรักษาอุณหภูมิ ไม่ใช่การทำอุณหภูมิไปถึงปลายทาง ถ้าสินค้าของคุณไม่ถูกทำความเย็นมาก่อน วัสดุให้ความเย็นต่าง ๆ เช่น น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง ก็จะไม่สามารถทำอุณหภูมิได้จนถึงปลายทาง 

แพ็คอาหารสดแช่เย็น

2. บรรจุใส่กล่องหรือถุงปิดมิดชิด 

สินค้าของลูกค้าควรจะต้องบรรจุลงกล่องหรือถุงที่ปิดมิดชิด แนะนำถุงสุญญากาศ เพื่อให้สินค้าของคุณ ไม่สัมผัสกับความชื้นโดยตรงจากความเย็น หรือจากการละลายของน้ำแข็ง สินค้าของคุณก็จะไม่เสียหาย ถึงมือลูกค้าได้อย่างวางใจ 

แพ็คอาหารสดแช่เย็น

3. แพ็คสินค้า

ถึงแม้สินค้าของลูกค้าจะถูกบรรจุลงกล่อง หรือถุงที่ปิดมิดชิดแล้วก็ตาม ในขั้นตอนการแพ็คสินค้า ควรที่จะบรรจุใส่ถุงอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันน้ำที่จะละลายจากน้ำแข็งมาสัมผัสกับสินค้าโดยตรง เมื่อนำสินค้าใส่ลงในกล่องโฟมแล้ว ควรมีวัสดุกันกระแทกใส่ลงไปด้วยเพื่อป้องกันสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง 

4. ใส่วัสดุทำความเย็น 

วัสดุทำความเย็นควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิที่ต้องการ นำวัสดุทำความเย็นใส่ไว้ด้านบนของสินค้า เพราะความเย็นจะเดินทางจากด้านบนลงด้านล่าง ทำให้ความเย็นจากวัสดุทำความเย็นสามารถเดินทางไปทั่วภายในกล่องโฟม ทำให้สินค้าได้รับความเย็นทั่วถึง  

Tips : ถ้าต้องใช้น้ำแข็ง แนะนำเป็นน้ำแข็งที่บรรจุใส่ภาชนะต่าง ๆ เช่นขวดพลาสติก หรือถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด เพราะเมื่อน้ำแข็งละลาย จะไม่มีน้ำซึมผ่านเข้าไปในตัวสินค้าได้ ช่วยลดความเสี่ยงที่สินค้าอาจจะเสียหายได้มากกว่าการอัดน้ำแข็งเปล่า ๆ ลงไปในกล่องโฟม 

5. นำสินค้าส่งกับ Inter Express 

เพียงเท่านี้สินค้าของคุณก็พร้อมที่จะเอามาส่งกับ Inter Express ได้แล้ว สามารถนำสินค้ามาส่งได้ที่หน้าร้าน Inter Express ทุกสาขา 

หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้ารับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน เพียงทำการจองรถเข้ารับสินค้าก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน *โปรดตรวจสอบเงื่อนไขพื้นที่ที่ให้บริการ และเงื่อนไขการใช้บริการได้ที่ Line@ 

 วิธีการรักษาความสดใหม่และอุณหภูมิของสินค้า มีองค์ประกอบ ทั้งเรื่องการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนจะเริ่มการแพ็คสินค้า การเลือกใช้อุปกรณ์ในการแพ็คสินค้า ขั้นตอนในการแพ็คอาหารสดลงในกล่องโฟม โดยใช้วัสดุทำความเย็นอย่าง น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง เจลทำความเย็น ให้เหมาะสมกับสินค้า และเพียงพอกับปริมาณของสินค้า มิฉะนั้นถึงแม้สินค้าจะถูกแช่เย็นมาเป็นอย่างดีแล้ว ก็ไม่สามารถรักษาอุณหภูมินั้น ๆ ได้จนไปถึงปลายทาง 

สามารถอ่านบนความอื่น ๆ  เกี่ยวกับบริการส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง ได้เพิ่มเติม