Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

ยกระดับบริการด้วยระบบที่ดี

ระบบ inter

ยกระดับบริการด้วยระบบที่ดี

หลายคนที่รู้จัก INTER EXPESS LOGISTICS มานานแล้ว หรือพึ่งจะเริ่มรู้จักเราไม่นาน จากการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิประเภทอาหารและวัตถุดิบอาหาร แต่ INTER EXPRESS LOGISTICS นั้นเริ่มต้นการทำธุรกิจขนส่งมานานแล้ว ลูกค้าหลาย ๆ คนจึงอยากทราบถึงการพัฒนาของ บริษัทของเราว่าเป็นเช่นไร มีการพัฒนาในส่วนใดบ้าง

จากการที่เราอยู่ในวงการขนส่งมานาน จึงต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบัน INTER EXPRESS LOGISTICS ก็ได้มีการพัฒนาครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับ ระบบภายในที่ใช้ในการจัดการการขนส่งใหม่ทั้งหมด ให้ทันสมัยและรองรับการเติบโตของบริษัทที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

INTER EXPRESS LOGISTICS มุ่งเน้นพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการกับลูกค้าในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้บริการ ความแม่นยำในการคัดแยกและกระจายสินค้า ความรวดเร็วในการจัดส่ง โดยในปีนี้ทาง INTER EXPRESS LOGISTICS ได้เร่งพัฒนาระบบซอฟแวร์หลังบ้านใหม่ทั้งหมด เพื่อช่วยพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กระจายสินค้าจนไปถึงเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า สามารถทำงานร่วมกับซอฟแวร์ได้ตั้งแต่เริ่มรับงาน เข้ารับสินค้า จนไปถึงส่งสินค้าถึงปลายทาง โดยมีการพัฒนาระบบ Intership (ระบบสำหรับลูกค้าใช้งาน) และ ระบบ iHUB (ระบบหลังบ้านสำหรับพนักงาน) 

ระบบ Intership ระบบจัดการพัสดุที่จะช่วยให้การจัดส่งพัสดุของคุณเป็นเรื่องง่าย

ปัจจุบันความต้องการในการจัดส่งพัสดุของลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนจากการมาของการทำธุรกิจแบบออนไลน์ที่ต้องรวดเร็วในการจัดส่งพัสดุ จึงมีความต้องการจัดการพัสดุให้สะดวกและรวดเร็วที่สุด Intership เป็นระบบที่จะเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ถูกพัฒนาขึ้นในเวอร์ชั่นใหม่ พร้อมฟังก์ชันมากมายที่จะอำนวยความสะดวกประกอบด้วย

Pre – Shipment 

ที่สามารถให้ลูกค้าสร้างใบนำส่งพัสดุและจัดการการขนส่งได้รวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ด้วยการกรอกข้อมูลใส่ฟอร์มหรืออัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ 

E- booking 

เมื่อลูกค้าสร้างใบนำส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่สะดวกมาส่งพัสดุเองที่ศูนย์บริการ ลูกค้าก็สามารถจองรถเข้ารับได้ทันที่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ตามเงื่อนไขการให้บริการ 

Report 

ลูกค้าสามารถสรุปผลการขนส่งต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานะการจัดส่ง สถานะของพัสดุ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการขนส่งด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 

Check Price 

ที่ลูกค้าสามารถเช็คประเมินราคาเบื้องต้นของบริการขนส่งต่าง ๆ ได้ทันที่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

Track and Trace 

ระบบที่คุณสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้อย่างแม่นยำและละเอียดยิ่งขึ้น 

e-POD

ระบบการบันทึกข้อมูลการจัดส่งลงในอุปกรณ์สมาร์ทโฟนทำให้สะดวกรวดเร็วลดการใช้เอกสาร และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี และยังสามารถแสดงสถานะการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้อย่าง Real Time 

ทั้งนี้ระบบ Intership ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มทดสอบระบบครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มใช้งานจริงในช่วง ไตรมาตรที่สองของปี 64 

เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับพนักงาน

ในระยะเวลาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ขยายธุรกิจและมีรูปแบบบริการที่เพิ่มขึ้นหลากหลายรูปแบบ ทำให้มียอดในการขนส่งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อการทำงานอย่างมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานของบริการเอาไว้ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การทำงานของพนักงานทุกส่วน เป็นไปอย่างราบรื่นไม่สะดุด และมีความเที่ยงตรงสูงสุด และในปี 2563 ได้มีการพัฒนาครั้งใหญ่คือ การนำระบบการใช้งานสายพานลำเลียง Conveyor มาช่วยในเรื่องของการลำเลียงสินค้า พร้อมพัฒนาระบบการจัดการ ทั้งคัดกรองและจัดเรียงสินค้าให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบ Conveyor และ iHUB

ระบบ Conveyor คือระบบการลำเลียงพัสดุด้วยเครื่องจักรกลที่สามารถเคลื่อนย้ายพัสดุจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งโดยใช้พลังงานขับเคลื่อนจากมอเตอร์ไฟฟ้า จึงสามารถให้ทำงานลำเลียงพัสดุจากจุดรับสินค้าไปสู่จุดกระจายสินค้าได้อย่างไม่มีสะดุด และป้องกันการขนย้ายพัสดุไปผิดตำแหน่ง ทำให้พนักงานไม่ต้องทำหน้าที่ในการลำเลียงขนย้ายพัสดุและให้ความสำคัญในการคัดกรองพัสดุเข้าออก โดยระบบ Conveyor มีประโยชน์กับบริษัทขนส่ง และลูกค้าที่มาใช้บริการดังต่อไปนี้ 

ข้อดีของ ระบบสายพานลำเลียง 

  1. พัสดุเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ย่นระยะเวลาในการลำเลียงสินค้าให้รวดเร็วมากขึ้น ทำให้ขั้นตอนการคัดแยกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่น 
  1. เส้นทางไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้พัสดุมีความเสี่ยงที่จะถูกย้ายไปผิดตำแหน่งเป็นไปได้น้อย และมีความแม่นยำในการจัดการเส้นทางการลำเลียงสินค้าได้ดียิ่งขึ้น 
  1. สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้หลากหลาย เพื่อสนับสนุกการทำงานให้มีประสิทธิภาพสุงสุด อย่างเช่น สแกนสินค้าเข้าออก, ชั่งน้ำหนักพัสดุ, เป็นต้น  

แต่ทั้งนี้ Conveyer จะไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มี Software ที่ชาญฉลาดมาควบคุมการทำงาน และสนับสนุนการทำงานของพนักงานคัดแยกสินค้า ทาง INTER EXPRESS LOGISITCS จึงได้พัฒนา Softare ภายในเอง เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานและรูปแบบการให้บริการของเรามากที่สุด  

ระบบ iHUB คือ ระบบการจัดการขนส่งที่ถูกเขียนมาเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการให้บริการของ INTER EXPRESS LOGISTICS โดยเฉพาะ เพราะบริการของ INTER EXPRESS LOGISTICS มีความหลากหลายทั้งการขนส่งแบบพัสดุทั่วไป การขนส่งแบบสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ทั้งรูปแบบกล่องโฟม จนไปถึงกล่องกระดาษ และที่สำคัญที่สุดคือการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องมีมาตรฐานการขนส่งที่สูง จึงทำให้เราเป็นบริษัทขนส่งที่แตกต่างจากเจ้าอื่น ๆ การพัฒนาระบบในการจัดการสินค้าจึงต้องถูกสร้างมาเฉพาะสำหรับ INTER EXPESS LOGISTICS 

ระบบ iHUB จะทำการจัดการพัสดุตั้งแต่การรับสินค้าจากหน้าร้านของ INTER EXPRESS LOGISTICS และทำการสแกนพัสดุในทุก ๆ ขั้นตอนของการลำเลียงพัสดุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเสมอ เมื่อพบสินค้ามีปัญหาหรือสถานะไม่พร้อมจัดส่ง จะมีการบันทึกและแสดงสถานะ สามารถทำให้ดำเนินการต่อได้ จนไปถึงขั้นตอนการจัดส่งสินค้าไปถึงปลายทาง 

จึงทำให้ในทุกๆขั้นตอนในการลำเลียงพัสดุของคุณ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุกหนึ่ง จะมีการสแกนเพื่อบรรทึกสถานะในทุกขั้นตอน ทำให้คุณสามารถเช็คสถานะของสินค้าของคุณได้อย่าง Real Time ผ่านทางเว็บไซต์ของ INTER EXPRESS LOGISTICS

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ INTER EXPRESS LOGISTICS ได้ที่นี่