Paste this code as high in the of the page as possible:

บริการ คลังสินค้า

บริการ คลังสินค้า

ตอบโจยท์ทุกความต้องการกับ คลังสินค้า INTER EXPRESS LOGISTICS

บริการ คลังสินค้า ของ INTER EXPRESS LOGISTICS ครอบคลุมการให้บริการกับสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะคลังสินค้าทั่วไป ที่เหมาะสมกับสินค้าทั่วไปที่ไม่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ หรือจะเป็น คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการการดูแลเรื่องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น ยารักษาโรค วัคซีน วัตถุดิบอาหาร เครื่องดื่ม จนไปถึงไอศกรีม 

บริการ คลังสินค้า

 • INTER EXPRESS LOGISTICS ให้บริการบริหารจัดการ คลังสินค้า และโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One Stop Service)
 • มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  (GSDP: Good Storage and Distribution Practices)
 • มีการจัดการคลังสินค้าที่ดีเยี่ยม ด้วยระบบซอฟท์แวร์ที่ได้มาตรฐาน
 • รับรองความปลอดภัยของสินค้าที่มาใช้บริการ

คลังสินค้าคืออะไร? 

คลังสินค้าก็คือสถานที่ว่างสำหรับวางสินค้า จัดเก็บสินค้า จนไปถึงการกระจายสินค้าคงคลัง การให้บริการคลังสินค้ายังหมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในสภาพและคุณภาพที่พร้อมนำส่ง โดยทาง INTER EXPRESS LOGISTICS มีประเภทของคลังสินค้าหลากหลายประเภทเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าต่าง ๆ ดังนี้ 

คลังสินค้า ทั่วไป

คลังสินค้าทั่วไป


 • คลังสินค้าทั่วไป เพื่อเก็บสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิ อย่างเช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น 
คลังสินค้า 25 องศา

คลังสินค้าแบบ Air Condition


 • คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิโดย เครื่องปรับอากาศ
 • ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส
 • เหมาะกับสินค้าประเภท แคปซูลยา, อุปกรณ์การแพทย์, ไวน์ เป็นต้น
คลังสินค้า แช่เย็น แช่แข็ง

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบบแช่เย็น 


 • มีอุณหภูมิอยู่ที่ 2-8 องศาเซลเซียส
 • รักษาคุณภาพของสินค้าที่มีอายุสั้น เช่น ผัก, ผลใม้, อาหารแปรรูป เป็นต้น

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบบแช่แข็ง 


 • มีอุณหภูมิ ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส
 • ยืดอายุให้กับสินค้าได้อย่างยาวนานขึ้น
 • เหมาะกับสินค้าประเภท เนื้อสัตว์แช่แข็ง, อาหารทะเลแช่แข็ง, ไอศกรีม เป็นต้น

บริการคลังสินค้า INTER EXPRESS LOGISTICS 

นอกจากจุดเด่นของ INTER EXPRESS LOGISTICS จะมีประเภทคลังสินค้าที่หลากหลายตามความเหมาะสมของสินค้าดังที่กล่าวมา อีกหนึ่งจุดเด่นของคลังสินค้าของเรา ยังเป็น บริการ เก็บ แพ็ค ส่งสินค้าครบวงจร (Fulfillment) อีกหนึ่งบริการที่จะมอบความสะดวกสบายให้กับธุรกิจของคุณ เพราะจะทำให้คุณดูแลและจัดการคลังสินค้าได้ทางระบบหลังบ้าน และมอบหน้าที่ จัดเก็บ แพ็คสินค้า จนไปถึงการกระจายสินค้าให้เราดูแล ครบจบในที่เดียว  

คลังสินค้า

มาตรฐาน GSP (Good Storage Practices) 

ก็คือมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับ การจัดเก็บสินค้าที่ดี ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่รองรับการขนส่ง ยาและเวชภัณฑ์ ที่ขึ้นชื่อถึงความยากในการจัดเก็บสินค้า ที่มีขั้นตอน และมาตรฐาน ทุกด้านในการทำงาน ตั้งแต่ ทางด้านบุคคลากร ด้านสถานที่แวดล้อม และการจัดการ จึงสามารถทำให้คุณมั่นใจได้ว่า สินค้าของคุณจะได้รับการจัดการที่ดีเยี่ยมแบบเดียวกับยาและเวชภัณฑ์ ไม่ว่าสินค้าของคุณจะเป็นสินค้าทั่วไป จนไปถึงสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ มาตฐาน GSDP (Good Storage and Distribution Practices)  ได้ที่… 

สนใจสอบถามเพิ่มเติม