Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

แจ้งพื้นที่เข้ารับสินค้าได้ตามปกติ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

แจ้งพื้นที่เข้ารับสินค้าได้ตามปกติ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

แจ้งพื้นที่เข้ารับสินค้าได้ตามปกติ
จังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ตามที่ได้มีการแจ้งประกาศงดรับสินค้าประเภทส่งด่วน ยาเย็น และอาหารแช่เย็น เนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทำให้เส้นทางเดินทางระหว่างศูนย์หาดใหญ่ไปยังพื้นที่ประสบภัยไม่สามารถสัญจร ได้ตามปกติ
ขณะนี้สถานะการณ์ได้คลี่คลายลงแล้ว

ทางบริษัทจึงขอเปิดให้บริการรับสินค้าทุกประเภทตามปกติ ดังนี้
ภาคใต้
– จังหวัดปัตตานี
อำเภอเมือง

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้ทราบ

TAGS: