Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ส่งสุข ส่งความห่วงใย สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ กับ INTER EXPRESS LOGISTICS ครั้งที่ 1

ส่งสุข ส่งความห่วงใย สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ กับ INTER EXPRESS LOGISTICS ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการนำสิ่งของไปบริจาคให้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี เนื่องในโอกาสวันเด็กปี 2564 ที่ผ่านมา 👶👧🧒👦ภายใต้โครงการ “ส่งสุข ส่งความห่วงใย สร้างรอยยิ้มให้น้อง ๆ กับ INTER EXPRESS LOGISTICS ครั้งที่ 1”🚛โดยทาง INTER EXPRESS LOGISTICS ได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่, เจลแอลกอฮอล์ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป ไปบริจาคครั้งนี้ด้วยค่ะ ส่วนใครที่อยากส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ก็สามารถติดต่อกับสถาบันได้โดยตรง หรือหากต้องการส่งของให้กับน้องๆ ก็สามารถส่งผ่าน INTER EXPRESS LOGISTICS ได้นะคะ💛💙#Interexpressห่วงใยใส่ใจทุกกล่อง#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน#ส่งสินค้าทั่วไป#ส่งสินค้าแช่เย็น#ส่งสินค้าแช่แข็ง#ส่งของทั่วประเทศ#ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ#ส่งของแช่เย็นแช่แข็ง

TAGS: