Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ประกาศ แจ้งวันหยุด ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศ แจ้งวันหยุด ประจำเดือน เมษายน 2564

ประกาศ แจ้งวันหยุด 📆📌
ประจำเดือน เมษายน 2564

วันที่ 13 – 15 เมษายน 2564
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

▪️วันศุกร์ที่ 9 เม.ย. 64
เปิดรับสินค้าทุกประเภทเป็นวันสุดท้าย
▪️วันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 64
บริษัทเปิดให้บริการรับสินค้าทุกชนิดตามปกติ

*สำหรับบริการรถรับสินค้า ลูกค้าสามารถจองรถได้ในวันที่ 8 เม.ย. 6457 ถึง 12 เม.ย. 64 เป็นวันสุดท้าย เพื่อเข้ารับสินค้าวันที่ 9 เม.ย. 64 และ 16 เม.ย. 64

TAGS: