Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ประกาศ แจ้งปิดศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ชั่วคราว

ประกาศ แจ้งปิดศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ชั่วคราว

ประกาศ

แจ้งปิดศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ชั่วคราว

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว แม้ทางบริษัทได้มีมาตรการป้องกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พนักงาน และลูกค้า มาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้พนักงานบางส่วนภายในศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19

ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องทำการปิดศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ชั่วคราว จึงมีผลทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดรับและจัดส่งสินค้าปลายทางในพื้นที่จังหวัดสงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ตรัง, สตูล, พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์กระจายสินค้า และพัสดุทุกชิ้นก่อนนำส่ง โดยจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสินค้าทั้งหมดที่ยังคงค้างอยู่ภายในศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่ ทางบริษัทจะเร่งดำเนินการจัดส่งอย่างด่วนที่สุด ทั้งนี้ในส่วนของพนักงานที่ติดเชื้อทางบริษัทได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพนักงานที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ทางบริษัทได้ให้ทำการกักตัวและตรวจคัดกรองตามขั้นตอนที่ทางสาธารณสุขกำหนดจนเป็นที่มั่นใจก่อนจะกลับเข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS ต้องขออภัยลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะพยายามเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมเพิ่มมาตรการความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงไว้วางใจให้บริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS ดูแลพัสดุของท่านต่อไป

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TAGS: