Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ประกาศ แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้า จากการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ในพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ประกาศ แจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้า จากการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ในพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ประกาศ

เรื่อง การแจ้งการจัดส่งสินค้าล่าช้า จากการขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ในพื้นที่การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มในพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงมีการเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้เข้า-ออก ภายในพื้นที่ของจังหวัดสีแดงเข้ม ที่ได้มีการขยายพื้นที่จากเดิม 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางในการจัดส่งสินค้า จึงอาจทำให้สินค้าส่งถึงลูกค้าปลายทางล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1-2 วัน โปรดวางแผนการจัดส่งสินค้าที่มีวันหมดอายุหรือมีโอกาสเน่าเสียง่าย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท INTER EXPRESS LOGISTICS จะเร่งดำเนินการ และจัดส่งสินค้าอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

TAGS: