Paste this code as high in the of the page as possible:

ข่าวสาร/วีดีโอ

ประกาศแจ้งพื้นที่ไม่สามารถเข้าจัดส่งได้ พื้นที่เกาะกูด

ประกาศแจ้งพื้นที่ไม่สามารถเข้าจัดส่งได้ พื้นที่เกาะกูด

ประกาศแจ้งพื้นที่ไม่สามารถเข้าจัดส่งได้ เนื่องด้วยจังหวัดตราดได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงมีการประกาศงดเว้นการข้ามเกาะหรือเข้าพื้นที่เกาะกูด ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 26 เมษายน 2564ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถเข้าจัดส่งสินค้าหรือพัสดุได้ จึงส่งผลกระทบให้การจัดส่งพัสดุล่าช้ากว่าที่ควร.#ส่งสินค้าแช่เย็น#ส่งสินค้าแช่แข็ง#ส่งของทั่วประเทศ#ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ#ส่งของแช่เย็นแช่แข็ง.

TAGS: