กว้าง x ยาว x สูง = ขนาดของปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร)

สูตรคำนวนปริมาตรกล่อง

ระบบเช็คราคาค่าขนส่ง (Check Price) ใช้การคำนวนปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร ด้วยการคำนวณโดยใช้สูตร (กว้างxยาวxสูง) โดยใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร สามารถเข้าใช้งานระบบคำนวนค่าขนส่งได้ทางลิ้ง Check Price

ตารางขนาดกล่องพัสดุ

ต้นทาง กรุงเทพฯและภาคกลาง

หมายเหตุ : เบอร์ C คิดอัตตราเพิ่มจากเบอร์ B ดังนี้

 • ปลายทางปริมณฑล ภาคกลาง – ปริมาตรหรือน้ำหนักเกินเบอร์ B คิดเพิ่มทุก 10,000 ลบ.ซม.ละ 15 บาท
 • ปลายทางภาคเหนือ อีสาน ใต้ – ปริมาตรหรือน้ำหนักเกินเบอร์ B คิดเพิ่มทุก 10,000 ลบ.ซม.ละ 30 บาท

ต้นทาง ภาคใต้ ภาคอีสาน ภาคเหนือ

ตารางขนาด กล่องพัสดุควบคุมอุณหภูมิ

ตารางราคาค่าบริการขนส่งรถเย็นควบคุมอุณหภูมิโดยกล่องกระดาษ

ประเภทสินค้าที่สามารถส่งกับ IEL

สินค้าทั่วไป ที่ไม่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เช่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ของแห้ง เป็นต้น

สินค้าที่ต้องการความเย็น 0-8 องศาเซลเซียส เช่น ผัก ผลใม้ เนื้อสัตว์ เบเกอรี่ อาหารพร้อมทาน น้ำผลใม้ นม ยาและเวชภัณท์  เป็นต้น

สินค้าที่ต้องการความเย็นต่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส เช่น ไอศกรีม เบเกอรี่ ผลใม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้งานระบบเช็คราคาค่าขนส่ง

ขั้นตอนระบบเช็คราคา-01

เลือกสถานที่

 • เลือกให้มาที่จุดบริการ หรือ เรียกรถไปรับ
 • เลือกสถานที่ ต้นทางและปลายทาง
ขั้นตอนระบบเช็คราคา-03

กรอกรายละเอียดพัสดุ

 • เลือกประเภทการขนส่ง พัสดุทั่วไป หรือ พัสดุควบคุมอุณหภูมิ
 • กรณีเลือกพัสดุทั่วไป ให้เลือกบริการจัดส่งด่วนหรือไม่
 • กรณีเลือกสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้เลือกประเภทควบคุมอุณหภูมิ และเลือกแพ็คสินค้าเองหรือจะใช้บริการแพ็ค
 • เลือกขนาดกล่องและจำนวน
 • เพิ่มรายการ
ขั้นตอนระบบเช็คราคา-07

รายการพัสดุ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของรายการก่อนเริ่มการตรวจสอบ
ขั้นตอนระบบเช็คราคา-08

ระบบจะคำนวนค่าขนส่งให้อัตโนมัติ

 • ลูกค้าจะทราบค่าขนส่งอย่าง แม่นยำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

คลิกเลย

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2