มาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015 มาตรฐานการขนส่งที่คุณขาดไม่ได้

มาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015 คุณภาพบริการขนส่งระดับสากลที่ขาดไม่ได้
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้มีพิธีมอบใบประกาศณียบัตร รับรองมาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015 โดยมีทาง คุณมนตรี ตั้งเติมสิริกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท SGS (Thailand) จำกัด เป็นตัวแทนการมอบใบประกาศณียบัตร ให้กับบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีคุณชาญชัย วนารมย์วิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

ซึ่งมาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานเพื่อชี้วัดคุณภาพบริการขนส่งระดับสากลที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากทางหน่วยงานในประเทศอังกฤษ และในประเทศไทย มากไปกว่านั้น ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานนี้เป็นอย่างมาก โดยองค์การอาหารและยาของประเทศไทย เตรียมที่จะมีการบังคับใช้ให้ผู้ประกอบการด้านยาและเวชภัณฑ์ทุกราย ต้องขนส่งด้วยขนส่งที่ได้รับมาตรฐาน GDP เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่งสูงสุดสำหรับสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์

IEL จึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับการบริการให้เทียบเท่าระดับสากล จนสามารถได้รับมาตรฐาน GDP และ ISO 9001:2015 เพื่อตอบสนองความต้องการการขนส่งที่มีคุณภาพน่าไว้วางใจสำหรับลูกค้าของ IEL ทุกท่าน และ IEL พร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งสินค้าให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องต่อไป

ABOUT THE AUTHOR

ielmarketingth