พิธีส่งมอบรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ วันที่ 29 สิงหาคม 2563

พิธีส่งมอบรถขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยเป็นการรวมมือทางธุรกิจเพื่อพัฒนาศักยภาพ

และยกระดับการให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ของ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด

                โดยมี คุณชาญชัย วนารมย์วิวัฒน์ ประธานบริหารบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด คุณดำรงค์ พิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอีซูซุ สงวนไทยสระบุรี จำกัด

คุณเอี่ยมพร พรเลิศรังสรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดนโซ่ ประเทศไทย จำกัด

และคุณชุมพล กุญชรศรี ประธานบริษัทอู่ชัย เจริญยนต์ จำกัด มาร่วมพิธีส่งมอบรถในเฟสแรก

                ในการร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้ เป็นการร่วมกันออกแบบรถต้นแบบขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นผู้นำในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นการนำความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากทั้ง อีซูซุ เดนโซ่ และอู่ชัย ในการออกแบบรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตอบสนองตลาดที่เติบโตขึ้นในการบริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

                อีซูซุ(สงวนไทยสระบุรี) มีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาบุคลากรในการจัดอบรมการใช้รถและการขับขี่ปลอดภัย ให้กับทางพนักงานขับรถของทาง บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และการแนะนำการต่อตัวถังให้ได้มาตรฐาน ในส่วนทางด้านของเดนโซ่บริษัทชั้นนำที่มีประสบการณ์ในเรื่องของเครื่องทำความเย็นให้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมาแล้วมากมาย ได้ร่วมปรึกษาและพัฒนาเลือกใช้เครื่องทำความเย็นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าในระหว่างการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และสุดท้าย บริษัท อู่ชัยเจิญยนต์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตตู้บรรทุกสินค้าและรับดัดแปลงออกแบบรถทุกๆประเภทรวมทั้งผลิตตู้บรรทุกเพื่อการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบตู้บรรทุกสินค้าสำหรับการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยหลักการทางวิศวกรรมการออกแบบ และวัสดุศาสตร์ โดยเลือกใช้วัสดุที่นำมาผลิตเป็นแบบวัสดุเดียวกับที่ใช้ภายในตู้เย็นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ (PMMA CAPPED ABS) ซึ่งเป็นมาตรฐานฟู๊ดเกรดและตู้ที่ผลิตโดยบริษัท อู่ชัย เจริญยนต์จำกัดสามารถรักษาอุณหภูมิที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการถนอมคุณภาพอาหารซึ่งขนส่งไปยังผู้บริโภคปลายทางตลอดการขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในด้านการถนอมรักษาคุณค่าของอาหาร สุขอนามัย ไร้กลิ่นและสารปนเปื้อนสินค้าตลอดการขนส่ง                

ในการร่วมมือกันพัฒนารถต้นแบบในการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิครั้งนี้ ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนายกระดับการให้บริการการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกระดับ สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้กับลูกค้า ว่าบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด จะไม่หยุดพัฒนา เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างดีที่สุด และจะเป็นผู้นำในธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิต่อไป

ABOUT THE AUTHOR

ielmarketingth