IEL เปิดให้บริการตลอด 7 วัน

ให้ธุรกิจคุณโตได้ไม่สะดุด ด้วยการขนส่งที่พร้อมให้บริการตลอด 7 วัน
เพราะธุรกิจคุณไม่มีวันหยุด ทำไมต้องสะดุด ด้วยขนส่งที่ไม่เปิดรับสินค้า ทุกวัน
เราขอพัฒนาอีกขั้น เพื่อให้ธุรกิจคุณเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เปิดรับสินค้าตลอด 7 วัน ไม่มีวันหยุด (ยกเว้นวันหยุดสำคัญต่างๆ) ส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้ทุกวัน ขนส่งได้ไม่หยุด ธุรกิจคุณก็ไม่สะดุด
เพียงกล่องเดียวก็ส่งได้
วางใจให้เราดูแลสินค้าคุณถึงปลายทางทั่วประเทศ
**เนื่องจาก บางสาขายังไม่เปิดให้บริการ 7 วัน และเวลาเปิด-ปิดรับสินค้าไม่เท่ากัน กรุณาตรวจสอบข้อมูลสาขาก่อนเข้าใช้บริการ **

.

.

ABOUT THE AUTHOR

ielmarketingth