ประกาศ งดรับสินค้าที่ต้องส่งในบางพื้นที่ เนื่องด้วยปัญหาอุทกภัยและพายุฝน

เนื่องจาก ในระยะนี้ มีฝนตกหนักและพายุเข้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและที่อื่น ๆ ซึ่งทำให้อยู่ในภาวะน้ำท่วมในบางพื้นที่ จึงส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางบก รถจัดส่งสินค้าไม่สามารถเข้าจัดส่งสินค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทอินเตอร์เอ็กซ์เพรสโลจิสติกส์ จำกัด จึงของดรับสินค้าในกลุ่ม สินค้ายาเย็น , สินค้าส่งด่วน , อาหาร ในระยะเวลานี้ชั่วคราว

โดยพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าจัดส่งสินค้าได้มีดังต่อไปนี้

❌ จังหวัดอุบลราชธานี อ.ตาลสุม ไม่สามารถส่งสินค้าได้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
❌ จังหวัดตราด อำเภอเกาะช้าง เกาะกูด ไม่สามารถส่งสินค้าได้ เนื่องจากเรือไม่ข้ามเกาะและงดรับผู้โดยสาร

ทั้งนี้ หากสถานการกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที และต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วย

ABOUT THE AUTHOR