แพร่ภาพสด (Live)

บรรยากาศงานบูธ Khon Kaen Coffee Bakery Ice Cream and Franchise 2019 @ขอนแก่น ในวันที่ 1 กันยายน 2562

บรรยากาศงานในช่วง 12:00 น. บรรยากาศงานในช่วง 15:00 น.
Read More

บรรยากาศงานบูธ Khon Kaen Coffee Bakery Ice Cream and Franchise 2019 @ขอนแก่น ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

บรรยากาศงานในช่วง 12:00 น. บรรยากาศงานในช่วงเย็น เวลา 1
Read More

บรรยากาศงานบูธ Khon Kaen Coffee Bakery Ice Cream and Franchise 2019 @ขอนแก่น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

บรรยากาศงานในช่วง 12:00 น. บรรยากาศงานในช่วงบ่าย 14:00
Read More