Paste this code as high in the of the page as possible:

บทความ

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ เหมาะกับสินค้าอะไรบ้าง ?

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ เหมาะกับสินค้าอะไรบ้าง ?

INTER EXPRESS LOGISTICS มีบริการขนส่งพัสดุควบคุมอุณหภูมิหลากหลายบริการ หนึ่งในบริการของเราก็คือ บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น ที่เหมาะสมกับสินค้าประเภทต่าง ๆ เช่น อาหารพร้อมทาน, อาหารคลีน, อาหารแปรรูป เป็นต้น 

บริการขนส่งสินค้าแช่เย็นกล่อง แช่แข็ง โดยการแพ็คสินค้าใส่กล่องกระดาษ เป็นอีกหนึ่งบริการที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้า เพราะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไม่มาก สามารถแพ็คสินค้าได้ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมกับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องการลงทุนในการหาอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแพ็คใส่กล่องโฟม รูปแบบการให้บริการ ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ มีดังต่อไปนี้

 

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ

1. ใช้กล่องกระดาษในการแพ็คสินค้า 

โดยกล่องกระดาษที่จะใช้สำหรับการจัดส่งสินค้า แช่เย็น แช่แข็ง ควรเป็นกล่องกระดาษที่มีความหนา และความแข็งแรง มากระดับหนึ่ง พร้อมทั้งทนต่อความชื้นที่เกิดจากความเย็นได้ดี แต่ถ้าลูกค้าไม่ทราบว่าจะหาได้จากที่ไหน ก็สามารถซื้อกล่องกระดาษสำหรับจัดส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง ได้ทางสาขาของ Inter Express เพราะกล่องของ Inter Express มีเนื้อกระดาษที่หนากว่า พร้อมทั้งมีสารเคลือบกันความชื้น ที่ถูกพัฒนามาเพื่อการแช่เย็น แช่แข็ง โดยเฉพาะ  

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ

2. ซีลสุญญากาศ หรือ ใส่บรรจุภัณฑ์ที่ปิดมิดชิด 

สินค้าของลูกค้าจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด อยู่ในกล่องปิดฝาอย่างแน่นหนา หรือ มีการซีลสุญญากาศ  

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ

3. ไม่ต้องใช้วัตถุทำความเย็น 

เนื่องจากกล่องพัสดุของลูกค้าจะถูกแช่เย็นภายในตู้ควบคุมอุณหภูมิอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใส่วัตถุให้ความเย็นอื่น ๆ อย่างเช่น น้ำแข็ง, น้ำแข็งแห้ง, เจลเย็น เป็นการลดการเสียหายภายในกล่องพัสดุ และลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการจัดเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ 

ขนส่งด้วยรถเย็น หรือ Cool Container

4. ขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ พร้อมอุปกรณ์เสริมในการจัดส่ง 

กล่องพัสดุของลูกค้า จะถูกเก็บแช่ไว้ภายในตู้เย็นก่อนทำการนำส่ง จากนั้นพัสดุของท่านจะถูกขนส่งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ หรือ สินค้าของท่านจะถูกควบคุมอุณหภูมิในตู้ควบคุมอุณหภูมิ Cool Container (กล่องควบคุมอุณหภูมิขนาดใหญ่) 

เกล็ดความรู้ก่อนส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ

เกร็ดความรู้ก่อน ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ 

1. อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 

ปัญหาสำหรับการขนส่งสินค้าแช่เย็น แช่แข็ง โดยแพ็คใส่กล่องกระดาษ ถึงแม้ว่าจะถูกขนส่งอยู่บนรถควบคุมอุณหภูมิ แต่ในระหว่างการจัดส่งสินค้า จะต้องมีการเปิด ปิด ประตูตู้สินค้าอยู่ตลอดเวลา ทำให้ช่วงเวลาของการหยิบสินค้าออกมาในแต่ละครั้ง อุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้น 2 – 3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เล็กน้อยเท่านี้ก็อาจทำให้สินค้าของท่านเสียหายได้ จึงไม่เหมาะสมกับสินค้าประเภทที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิที่คงที่ อย่างเช่น ช็อคโกแล็ต, ไอศครีม, แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเบเกอรี่ เป็นต้น  เพราะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ก็อาจทำให้สินค้าเสียรูป และทำให้สินค้าชื้นได้ 

2. เรื่องกลิ่นของสินค้า 

เนื่องจากในรถขนส่งหนึ่งคันมีสินค้าหลากหลายประเภท การขนส่งสินค้าที่มีกลิ่นแรง อย่างเช่น ทุเรียน, ขนุน ฯลฯ อาจส่งกลิ่นติดกับสินค้าของลูกค้าท่านอื่น ๆ จึงเป็นเงื่อนไขข้อห้ามหนึ่งขอห้ามส่งสินค้าที่มีกลิ่นแรงอย่าง ทุเรียนหรือขนุน  แต่ถ้าลูกค้าต้องการใช้บริการนี้ จำเป็นต้องซื้อกล่องเก็บกลิ่นของ Ozone ที่ได้รับรองจาก (วว). สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย 

ส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษ เหมาะกับสินค้าประเภทใด ? 

จากที่กล่าวมาถึงข้อจำกัดของของการส่งสินค้าแช่เย็นกล่องกระดาษกันแล้ว แล้วสินค้าประเภทไหนละที่เหมาะสมกับการขนส่งแช่เย็น แช่แข็งแบบนี้  
สินค้าที่เหมาะสมกับการส่งสินค้าแบบนี้จะต้องเป็นสินค้าที่ไม่อ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแม้เพียงเล็กน้อย ถึงแม่อุณหภูมิจะมีการสูงขึ้นเล็กน้อยเพียง 2-3 องศาเซลเซียส ก็ไม่ส่งผลกับตัวสินค้า และสินค้าของท่านจะต้องมีการแพ็คของบรรจุภันฑ์ที่มิดชิดแน่นหนา และเป็นสินค้าที่ไม่มีกลิ่นที่รุนแรง ยกตัวอย่างให้เห็นภาพสินค้าที่เหมาะสมกับการส่งสินค้าแช่เย็นด้วยการแพ็คใส่กล่องกระดาษ มีดังนี้ 

1. อาหารพร้อมทาน 

อาหารพร้อมทานที่ถูกบรรจุใส่กล่องอย่างเรียบร้อยหรือมีการแพ็คถุงปิดมิดชิด เป็นสินค้าที่เหมาะสมกับการขนส่งแบบนี้มากที่สุด ยกตัวอย่าง อาหารครีน, อาหารคีโต, และอาหารแช่แข็งเป็นต้น  

2. อาหารแปรรูป  

อาหารแปรรูปต่าง ๆ อย่างเช่น ใส้กรอก, แฮม, เนื้อสัตว์ปรุงสุก, เนื้อสัตว์พร้อมปรุง ที่มีการบรรจุแพ็ตถุงสูญญากาศ ไม่ว่าจะแช่เย็น หรือแช่แข็ง ก็สามารถส่งได้กับบริการนี้ 

3. ผลไม้ต่าง ๆ  

ผลไม้ประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิก็สามารถส่งได้กับบริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น ลูกพีช, สตอร์เบอร์รี่, องุ่น, แอปเปิล, ลูกแพร, และผลไม้เกรดพรีเมี่ยมต่าง ๆ  

4. เครื่องดื่ม 

เครื่องดืมที่บรรจุขวดที่ทนทานไม่แตกง่าย ก็สามารถใช้บริการขนส่งสินค้าแช่เย็นโดยการแพ็คใส่ในกล่องกระดาษ ก็สามารถทำได้ เช่นกัน  


บริการขนส่งกล่องกระดาษเย็น ของ INTER EXPRESS LOGISTICS เป็นอีกหนึ่งบริการขนส่งสินค้าแบบแช่เย็น แช่แข็ง ที่ใช้การขนส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการแพ็คสินค้า พร้อมทั้งสินค้าของลูกค้าที่ไม่อ่อนไหวกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ขึ้น ลง ระหว่าง 2 – 3 องศาเซียลเซียส  

แต่ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่า สินค้าของท่านเหมาะสมกับบริการนี้ หรือว่าสินค้าของท่านเหมาะที่จะใช้บริการไหนของ Inter Express ก็สามารถสอบถาม แอดมินผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอคำแนะนำต่าง ๆ ของบริการได้ทาง Inbox ทางช่องทาง Facebook 

สนใจติดต่อฝ่ายขาย