บริหารคลังสินค้าครบวงจร

บริการบริหารจัดการคลังสินค้า โลจิสติกส์แบบครบวงจร (One Stop Service)
และการบริหารคลังสินค้าทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ (Fulfillment Service)

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One Stop Service) และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับระบบ warehouse management system (WMS), RF Scanner และ HHT (Hand Held Terminal) และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีบริการ Fulfillment Service ที่สามารถจัดการคลังสินค้า วัตถุดิบ รวมถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ภายในสาขาร้าน Franchise ตั้งแต่การเก็บรักษา การแพ็คเพื่อรักษาอุณหภูมิ และบริการขนส่ง โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนสร้างระบบขนส่งขึ้นมาเอง และไม่ต้องแบกรับภาระในการจัดเก็บหรือบริหารจัดการคลังด้วยตนเอง รองรับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจรายย่อย แบบออนไลน์ หรือธุรกิจขนาดใหญ่