บริการคลังสินค้า

ที่ IEL มีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพราะเรามีการจัดการคลังสินค้าที่ดีเยี่ยม รับรองความปลอดภัยของสินค้าที่มาใช้บริการ  ไม่ว่าจะส่งสินค้าทั่วไป หรือสินค้าแช่เย็นแช่แข็ง ก็มั่นใจได้ในมาตรฐานสากลของเรา