บริการขนส่ง ทั่วไทย

บริการขนส่งทั่วไทย เพียงกล่องเดียวเราก็ส่ง ทั่วประเทศโดยไม่มีพื้นที่ยกเว้น

บริการจัดส่งรายชิ้นกล่องทั่วประเทศ

บริการจัดส่งสินค้ารายชิ้น: บริการขนส่งทั่วไทย เพียงกล่องเดียวเราก็ส่ง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไป สินค้าควบคุมอุณหภูมิ แช่เย็น แช่แข็ง ก็ส่งได้ทุกที่ทั่วประเทศไทย ส่งตรงถึงหน้าบ้านของปลายทาง โดยไม่มีพื้นที่จำกัด สามารถเช็คราคาค่าขนส่งได้ที่ check price

บริการรถเหมาคัน

บริการจัดส่งสินค้าแบบรถเหมาคันทั่วประเทศ: โดยคิดอัตราเป็นราคาเหมาตามระยะทาง เรามีรถหลากหลายประเภท ทั้งรถกระบะ รถ 6 ล้อ 10 ล้อ และรถตู้เทรลเลอร์ พร้อมให้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Line@

บริการรับสินค้าคืน

บริการรับสินค้าคืนทั่วประเทศ: เมื่อลูกค้าเกิดความผิดพลาดจากการจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง เช่น ส่งของผิดออเดอร์ ของที่ส่งไปเกินจำนวน เป็นต้น สามารถใช้บริการให้ทาง IEL ไปรับสินค้าคืนจากปลายทาง กลับมายัง DC ต้นทางที่ลูกค้าส่งไปได้ โดยคิดค่าขนส่งเท่ากับตอนส่งสินค้าไปปลายทาง

บริการจัดหาหน่วยรถประจำ

บริการจัดหน่วยรถประจำ: บริการจัดรถของ IEL ไปประจำที่ตำแหน่งคลังของลูกค้า ไม่ว่าจะให้จัดรถอย่างเดียว เพื่อไปรอรับสินค้าเพื่อกระจาย หรือไปตั้งศูนย์อยู่ในออฟฟิศของลูกค้าเลย เพื่ออำนวยความสะดวก

บริการขนส่ง ผัก-ผลไม้

บริการขนส่ง ผัก-ผลไม้

บริการขนส่ง ผัก-ผลไม้ ด้วยกล่องกระดาษแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ ทั่วประเทศ

บริการขนส่งเพื่อสนับสนุนเกษตกรไทย ที่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาส่งได้ที่ศูนย์ใกล้บ้านท่าน เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตให้มากขึ้น สามารถส่งผลผลิตไปถึงลูกค้าปลายทางได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งเหมาะกับการขนส่งผลไม้แบบไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ทุเรียน, มังคุด, สละ, ลำใย, ส้ม, มะม่วง ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้บริการขนส่งรถเย็นควบคุมอุณหภูมิโดยกล่องกระดาษ และการรับประกันสินค้า

1.ใช้รถทั่วไปไม่ควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งสินค้า

2.บริการนี้ให้เฉพาะสินค้าประเภท ผลไม้สด เท่านั้น งดรับผลไม้ตัดแต่งหรือแปรรูป

3.สินค้าต้องบรรจุใส่กล่องกระดาษของทางบริษัทฯ หรือกล่องสำหรับบรรจุผลไม้โดยเฉพาะ และน้ำหนักรวมกล่องสูงสุดต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม

4.กรณีลูกค้าบรรจุสินค้ามาในกล่องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันทุกรณี

5.บริษัทฯ ไม่รับขนส่ง สิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท อาวุธทุกชนิด เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด/ สิ่งเสพติด/ สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของละเมิดลิขสิทธิ์/ สิ่งมีชีวิต ซากพืช ซากสัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ พันธุ์พืชทุกชนิด/ สิ่งโสโครกหรือมีพิษ สารเคมี วัตถุไวไฟ/ เอกสารสำคัญทางราชการ พันธบัตร ธนบัตร สลากกินแบ่งรัฐบาล/ เครื่องประดับ อัญมณี/ และเค้กแต่งหน้าทรงสูง

6.กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากลูกค้าปลายทางไม่รับโทรศัพท์/ เลื่อนกำหนดการรับสินค้า บริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายจากการจัดส่งสินค้าครั้งที่ 2 ทุกกรณี

กรณีจัดส่งสินค้าไม่ได้ เนื่องจากผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า บริษัทฯ จะทำการส่งคืนสินค้าให้กับผู้ส่งสินค้า และเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งคืนสินค้านั้น กรณีผู้ส่งปฎิเสธการรับสินค้าคืน หรือไม่มารับสินค้าคืนภายใน 7 วันหลังติดต่อประสานงานกับผู้ส่งเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันเคลมสินค้าทุกกรณี และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดการสินค้าตามสมควร

7.ความรับผิดชอบต่อการให้บริการบริษัทฯ ชดใช้ค่าสินค้าเสียหาย สูญหาย ล่าช้าจากการขนส่งหรือการควบคุมอุณหภูมิ กรณีสินค้าเสียหาย สูญหาย ล่าช้าจากการขนส่งหรือการควบคุมอุณหภูมิ สินค้าทุกชิ้นมีความคุ้มครองไม่เกิน 2,000 บาท/กล่อง ทั้งนี้ต้องแจ้งรายละเอียดสินค้าตรงตามความเป็นจริงเท่านั้น กรณีมูลค่าสินค้าเกิน 2,000 บาท ลูกค้าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้ในอัตรา 1.25% ของมูลค่าสินค้า สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ใบนำส่งสินค้า

(กรณีสินค้าที่ได้รับการพิจารณาเคลม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนซาก)

(การเซ็นรับสินค้าในใบนำส่งสินค้า ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน) 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับแอดมิน หรือสามารถใช้บริการเรียกรถเข้าไปรับสินค้าได้ถึงหน้าบ้าน

คลิกเลย

หรือติดต่อฝ่ายขายได้ที่เบอร์ 1297 ต่อ 2