banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
ข่าวสาร ความรู้
การเปรียบเทียบโปรแกรมสำนักงาน

จากสภาพปัจจุบัน การใช้งาน Microsoft Office เป็นโปรแกรมการจัดการงานต่างๆ ในสำนักงานที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องด้วยเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ ทำให้องค์กรต้องซื้อลิขสิทธิ์เพื่อใช้งาน หรือถ้าไม่ก็สุ่มเสี่ยงกับการโดยฟ้องร้อง และเสียค่าปรับจาการใช้โปรแกรมที่ลงใช้เองโดยไม่ขออนุญาต หลายองค์กรจึงหันหน้าไปใช้โปรแกรมฟรีที่มีความสามารถทัดเทียม และใช้ทดแทนได้ ในระดับงานขององค์กร

ผมจึงมีความเห็นว่าหากองค์กรของเรานำโปรแกรมนี้มาใช้งานแทนได้ ในระดับงานพื้นฐาน ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ไปได้ จึงทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติ และการใช้งานของโปรแกรม Libre Office(LO) ว่ามีคุณสมบัติที่ใช้งานแทนโปรแกรม Microsoft Office (Ms) ได้หรือไม่ อย่างไร

การเปรียบเทียบครั้งนี้ เป็นการขยายความการศึกษาจากหน่วยงานอื่น (เวปไซต์) ที่มีการเปรียบเทียบไว้แล้ว กับการใช้งานจริง มาระยะเวลาหนึ่ง ด้วยตนเอง รวมถึงข้อแนะนำถ้ามีการนำมาใช้จริงกับองค์กรของเรา

LO_01

ภาพรวมหลัก LO เป็นระบบที่สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ(OS)ได้หลากหลายรูปแบบกว่า รวมทั้งสามารถทำออกมาในรูปแบบของ Portable หรือสามารถนำไปใช้กับเครื่องอะไรก็ได้ และไม่ได้ใช้ทรัพยากรเครื่องมากนัก อีกทั้งยังรองรับการทำงานสคริปมาโคร การนำเข้า และส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างคล่องตัวกว่า แต่ก็ไม่ได้สนับสนุนการทำงานร่วมกับอีเมล์ ในกรณีที่ส่งเมล์จากหน้าโปรแกรม เหมือน MS ที่มี Outlook คอยสนับสนุน แต่ LO ก็มีจุดแข็งตรงที่เป็นโปรแกรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วน ลิขสิทธิ์ รวมถึงการปรับปรุงโปรแกรมเพิ่มเติม

 

ภาพรวมของ LO สนับสนุนการนำเข้าไฟล์กราฟฟิกหลายรูปแบบ และมีเครื่องมือในการแปลงเอกสารในรูปแบบต่างๆ แต่ก็แสดงไฟล์ หรือโฟลเดอร์ในงานเดิมไม่ดีเท่าMS รวมถึงลายมือชื่ออิเลกทรอนิกส์ด้วย แต่ MS ก็มีจุดแข็งในการรองรับงานในสำนักงานได้ตามความต้องการเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด ทั้งยังสามารถแสดงภาพรวมขณะสร้างไฟล์งาน และนำเข้าวีดีโอออนไลน์ในไฟล์งานได้ด้วย 

MS Word > LO Writer
การจัดการหน้ากระดาษเอกสาร


LO_02

ภาพรวมหลักของLO สามารถจัดการเอกสารขนาดใหญ่ได้ดีกว่า รวมถึง มีรูปแบบหน้ากระดาษ กรอบ เฟรม ที่หลากหลาย อีกทั้งแทรกคำอธิบายภาพ สร้างสูตรในหน้ากระดาษ และส่งออกในรูปแบบของ XHTML ได้อีกด้วย ส่วน MS ก็มีจุดเด่นตรงการสะกดคำ และไวยากรณ์ ที่รองรับภาษา ได้หลากหลายและถูกต้องกว่า และมีรูปแบบภาพ และ Effect ภาพที่เหนือกว่า รวมถึงการสนับสนุนการทำงานของตารางในงานเอกสารที่ดีกว่า

 ภาพรวมของ กลับเป็น LO ที่สามารถสร้างจำนวนคอลัมภ์ในตารางได้มากกว่า และมีการป้องกันเซลล์ รวมถึงการนำเข้าและส่งออกเอกสารที่ครอบคลุมในรายละเอียด อีกทั้ง สามารถสร้างหน้ากระดาษที่ใหญ่กว่าด้วย ส่วน MS จะมีจุดเด่นที่เหนือกว่า ตรงการสร้างภาพลายน้ำที่เอกสาร และสามารถหมุนภาพ ได้ดีกว่า


MS Excel > LO Calc (แคลซี)
การจัดการงานเอกสารตาราง
LO_03 
 ภาพรวมหลัก LO และ MS มีความสามารถใช้การใช้ สูตร และชุดคำสั่ง (Function) สำหรับการทำงานที่ไม่แตกต่างกัน โดยที่ LO สามารถ ใช้ สูตร และชุดคำสั่งในรูปแบบเดียวกับ MS ได้อย่างไม่มีปัญหา แต่ LO สามารถที่จะทำงานเปรียบเทียบกันได้ ถึง 2 ไฟล์งาน ในเวลาเดียวกันได้ รวมถึงสามารถส่งออกภาพ หรือตาราง แยกออกมาจากไฟล์งานได้ด้วย แต่ในส่วน MS ก็มีการจัดการงานตารางได้ดีกว่า รวมถึงมีปริมาณคอลัมภ์มากกว่าอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างตาราง และรายงานสรุปข้อมูลของตารางที่ดีกว่า

ภาพรวมของLO มีความยืดหยุ่นในการแปลงไฟล์เป็น CSV มากกว่า รวมถึงการแปลงไฟล์เป็น PDF สามารถนำรายการ Comment ในเซลล์ต่างๆ แปลงไปได้พร้อมกันด้วย ส่วน MS ก็จะมีการจัดการรูปแบบงานตาราง สี และลูกเล่นที่เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด 

MS Powerpoint > LO Impress
การจัดการงานนำเสนอ และสไลด์

ภาพรวมหลักLO มีจุดเด่น ตรงการส่งออกไฟล์ ในรูปแบบ ไฟล์ Flash(ภาพเคลื่อนไหว) รวมถึงไฟล์ภาพ Vactor(ความละเอียดสูง) ได้เหนือกว่า แต่ลูกเล่นอื่นๆ ภายในการสร้างไฟล์นำเสนอนั้น ทาง MS มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอย่างชัดเจนในทุกด้าน

ภาพรวมของ จุดเด่น ของLO ยังคงเป็นการส่งออกไฟล์ เป็น PDFที่สามารถส่งออกได้รวมถึงComment ในสไลด์ต่างๆ ได้ด้วย รวมถึงสามารถทำภาพสไลด์ได้ใหญ่กว่าอย่างชัดแจน แต่ทั้งนี้การตกแต่งสไลด์ และการสนับสนุนการส่งออกเป็นไฟล์ วีดิโอ และการย่อขยายในมุมมองสไลด์ ทางMS ก็เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด

LO_04


สรุปจากการลองใช้งาน เปรียบเทียบกับงานจริงภายในองค์กร 

กรณีสร้างไฟล์ใหม่

      1. การจัดการเอกสารทั่วไป Writer สามารถแทนที่การใช้งาน Word ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งในส่วนเอกสาร รายงาน
          จดหมาย ทำป้ายประกาศ หรือสอดแทรกรูปภาพในงาน การทำ Organize Chart 
เป็นต้น
       2. การจัดการงานตาราง และสูตร Calc สามารถใช้งานแทนที่ Calc ในงานที่ทำงาน ทั้งแผนกบัญชี และส่วนอื่นๆ ได้ทั้งหมด            โดยสอบถามจากทางบัญชี และนำไฟล์งานของฝ่ายบัญชี มาสร้างใหม่ ก็สามารถใช้งานได้
       3. การจัดการงานนำเสนอ และสไลด์ Impress ยังไม่สามารถใช้งานทดแทน Powerpoint ได้ทั้งหมด เนื่องจากลูกเล่นใน            การสร้างงาน Powerpoint มีความเหนือกว่าอย่างชัดเจน รวมถึง การจัดการด้านกราฟฟิก ก็เหนือกว่า ยกเว้นเป็นสไลด์              นำเสนอทั่วไป ไม่ใด้ใส่ลูกเล่นอะไรมาก 


กรณีนำไฟล์งานเดิมมาเปิดด้วย LO

 การจัดการเอกสารทั่วไป จะพบปัญหาเล็กน้อย ในเรื่องของรูปแบบหน้าเอกสาร มีการเปลี่ยนแปลง อาทิ ย่อหน้า การเว้นบรรทัด หรือรูปแบบตัวอักษร ซึ่งต้องมีการตรวจสอบ และแก้ไขก่อนทุกไฟล์

  1. การจัดการงานตาราง จะพบปัญหาเล็กน้อย เช่นกัน ในเรื่องรูปแบบของเอกสาร รวมถึง การกำหนดค่าสี หรือขนาดตัวอักษร จากไฟล์เดิม แต่ไม่พบปัญหาที่เกี่ยวกับสูตรการคำนวณ (จากการนำไฟล์งาน ที่เป็นสูตรคำนวณจากศูนย์ฯ ที่ฝ่ายบัญชี มาเปิด โดยมีเจ้าหน้าที่บัญชีมาดูด้วยตนเอง ว่าสูตรที่วางไว้ ไม่มีเปลียนแปลง)

    1. การ Export รายงานจากโปรแกรมระบบ ที่ใช้งานอยู่ จากเดิมพบปัญหา ที่ไม่สามารถเขียนสคริปการออกรายงานได้ทันที ด้วยโปรแกรม แต่ปัญหานี้ได้ถูกพัฒนาแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงไม่พบปัญหาด้านการออกรายงานอีก

  2. การจัดการการนำเสนอ และสไลด์ ค่อยข้างมีปัญหา ทั้งจากรูปแบบ และลูกเล่น ที่เคยวางไว้กับงานสไลด์เดิม จะหาย หรือเปลียนไป รวมถึงรูปแบบอักษร และขนาด ที่มีเปลียนแปลงค่อยข้างเยอะ แต่ไม่พบว่ามีปัญหา หากใช้ MS เวอร์ชั่น 2007 ลงไป

  3. การ Export งาน ทุกประเภท หรือการพิมพ์ การส่งออกเป็นไฟล์ PDF ไม่พบปัญหา ในการทำงานด้วย LO 


จึงสรุปได้ว่า โปรแกรม Libre Office สามารถเข้ามาทดแทนงานพื้นฐานในสำนักงานของเราได้ทั้งหมด แต่จะมีอยู่บ้างสำหรับ User ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และมีความจำเป็นสำหรับการทำไฟล์นำเสนอ ที่มีรูปแบบ และองค์ประกอบที่ซับซ้อน จึงจะคง MS ที่เป็นตัวลิขสิทธิ์ถูกต้องให้ใช้เช่นเดิม 

การปรับเปลียนโปรแกรมสำนักงานในส่วนนี้ จำเป็นต้องใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ IT จะนำโปรแกรมนี้ลงให้กับทุกเครื่องนับจากนี้ไป และจะมีกำหนดถอนโปรแกรม MS ออกจากทุกเครื่อง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต่อไป ในระหว่างนี้เพื่อนพนักงานท่านใดสนใจเข้าไปทดลองใช้งานได้ โดยทางบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่าย IT และคุณสิรเมธินท์ ลัพธวรรณ์ (จ้าว) เบอร์ติดต่อ 0 2682 3101 # 317 อีเมล์ siramatin@iel.co.th เป็นผู้ประสานงาน คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการใช้งานในองค์กรของเรา ถ้าสนใจรูปแบบการปรับเปลียนเรื่องโปรแกรมลิขสิทธิ์ สามารถคลิ๊กที่ Link ด้านล่างนี้

 .. รูปแบบการพัฒนาองค์กร เรื่องโปรแกรมลิขสิทธิ์ ..

*** เมื่อ User ท่านใดได้ทดลองใช้แล้ว สามารถแจ้งปัญหา หรือรายงานสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้ที่อีเมล์ข้างต้น
*** User ท่านใด สนใจอยากขอรับคู่มือการใช้งาน (เป็นไฟล์ PDF) สามารถติดต่อตรงมาที่ผู้ประสานงานได้

LO_
 
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
773176
เมื่อวาน
642