บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่อยู่
999 หมู่ 9 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ติดต่อ
โทร. 0 2170 8158, 08 8202 5978
โทรสาร. 0 2170 8159
Back to Top