ศูนย์ฯ หาดใหญ่

ที่อยู่

เลขที่ 94 หมู่ที่ 14 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

ติดต่อ

E-mail : s03_01@iel.co.th , s03_02@iel.co.th

รับผิดชอบจังหวัด

สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, ตรัง, สตูล, พัทลุง

Back to Top