ศูนย์ฯ ชุมพร

ที่อยู่

เลขที่ 145/5-8 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

ติดต่อ

E-mail : s01_01@iel.co.th

รับผิดชอบจังหวัด

ชุมพร, ระนอง, ประจวบ (เฉพาะอ.บางสะพานน้อย, บางสะพานใหญ่)

Back to Top