ศูนย์ฯ เชียงใหม่

ที่อยู่

เลขที่ 135 หมู่ 10 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

ติดต่อ

E-mail : n03_01@iel.co.th , n03_03@iel.co.th

รับผิดชอบจังหวัด

เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, พะเยา, แม่ฮ่องสอน

Back to Top