เราให้บริการจัดส่งสินค้าประเภทอุปโภค บริโภค จากบริษัทเจ้าของธุรกิจที่จัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้าน  e-Commerce (อีคอมเมิร์ซ)  หรือทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไปถึงบุคคล  หรือ ลูกค้าผู้บริโภค โดยใช้จุดแข็งทางด้านเครือข่ายในการบริหารจัดส่งทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันทางบริษัทฯ ให้บริการในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศโดยไม่มีพื้นที่ยกเว้นในการให้บริการ จึงทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทั่วประเทศ

Back to Top