อื่นๆ

IEL Portfolio_Other

Project Description

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ยังให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  เครื่องอุปโภคต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที  ยานยนต์ ด้วยความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานการจัดส่งที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจ ของลูกค้าตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ลูกค้าของเราบางส่วน ได้แก่

 

 

Back to Top