ยาควบคุมอุณหภูมิ

IEL Portfolio_Medicine-Temp-Control

Project Description

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด บริการจัดส่งสินค้าในอุตสาหกรรม ยา ควบคุมอุณหภูมิ ที่ต้องใช้ความละเอียด ความเอาใจใส่ ด้วยความเชี่ยวชาญ และมาตรฐานการจัดส่งที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจ ของลูกค้าตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539 ลูกค้าของเราบางส่วน ได้แก่

 


 

Back to Top