บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบครบวงจร (One Stop Service) และมีประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับระบบ warehouse management system (WMS), RF Scanner และ HHT (Hand Held Terminal) และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้าโดยเฉพาะ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องในการทำงานให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 

 • ให้บริการ การบริหารสต็อกสินค้าคงคลัง แบบ JIT ( Just In Time ) และ One Stop Service เช่น
  • การรับสินค้าขาเข้า มีการบันทึกยอดการรับสินค้า ส่งให้แก่ลูกค้าแบบ Real Time Update
  • บริหารจัดการคลังสินค้าด้วยซอฟต์แวร์ และคลังสินค้าที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทั้งประเภทคลังสินค้าอุณหภูมิปกติ และคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
  • การหยิบจ่ายสินค้า มีการจ่ายตามความต้องการทั้งระบบ FIFO / LIFO หรือ FEFO / LEFO พร้อมกับยืนยันยอดสต็อกคงเหลือแบบ Real Time Update
 • มีระบบการตรวจสอบยอดสต็อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบการตรวจนับแบบ Real Time – นับแบบเฉพาะรายการ ( Cycle Count ) ซึ่งไม่ต้องหยุดการทำงาน และระบบการตรวจนับแบบตรวจนับทุกรายการ ( Stock Take / Stock Count ) ซึ่งเป็นการตรวจนับที่มีความแม่นยำสูงสุด
 • มีการบริหาร Inventory Control อย่างมีรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และช่วยลดต้นทุน เป็นการช่วยบริหารพื้นที่จัดเก็บให้เป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้สินค้าไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีการจัดระบบบริหาร เพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด (Service Mind)
 • มีบริการ และมีประสบการณ์ในการบริหารคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ( Temperature Control Warehouse )
 • มีบริการ จัดสินค้ารวมหีบห่อ ( Repacking ), จัดชุดสินค้าเพื่อสนับสนุนยอดขาย ( Promotion item ), จัดชุดแจก – ของขวัญ ( Gift set ), จัดชุด-แยกชุด ( Kitting – DE-Kitting )
Back to Top